Detaljplan – utökade byggrätter fritidshus

Alnö utökade byggrätter

Utökade byggrätter inom äldre fritidshusplaner på Alnö

Vad?

Uppdraget handlar om ändring av befintliga byggrätter för södra och östra Alnö. Samrådstiden var mellan 21 juni till och med 31 augusti 2016. Granskning har genomförts 1 – 30 december 2016.

Varför?

Syftet med planändringen av detaljplanerna längs södra och östra Alnön är att göra det möjligt att utöka befintliga byggrätter. Det innebär att de som har fastigheter får möjlighet att bygga upp till 250 kvm, inte att nya fastigheter tillkommer.

När?

Det pågår ett arbete kring trafiksituationen samt ansvarsfrågor mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun och vi kan i dagsläget inte ange slutdatum för detta. Inga förändringar kan påbörjas innan arbetet är klart.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Planändringarna avvaktar beslut i trafikfrågan innan de kan gå vidare till antagande.

 Processpil

Planhandlingar:

 

Kontakt

Siv Nordin Planingenjör

060-19 19 47

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Susanne Klockar Öhrnell Planchef

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.