Detaljplan – utökade byggrätter fritidshus

Alnö utökade byggrätter

Utökade byggrätter inom äldre fritidshusplaner på Alnö

Vad?

Nya detaljplaner har tagits fram för södra och östra Alnö. Samrådstiden var mellan 21 juni till och med 31 augusti 2016.

Varför?

Syftet med planändringen av detaljplanerna längs södra och östra Alnön är för att göra det möjligt att utöka befintliga byggrätter. Det innebär att de som har fastigheter får möjligt att bygga ut, inte att nya fastigheter tillkommer.

När?

En utredning för trafiksituationen på Alnö har tagits fram i samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun. Finansiering och ansvarsfördelning för åtgärdsförslagen ska fastställas under hösten/vintern 16/17. Inga förändringar kan påbörjas innan detta arbete är klart.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Granskning pågår under perioden 1 – 30 december 2016.

 Processpil

Planhandlingar:

 

Kontakt

Eva Westin Plankoordinator

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Olof Lindstrand Planeringsarkitekt

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.