Detaljplan – Ny skola i Rökland

Detaljplan för Rökland 1:144

Detaljplanearbetet för en ny skola i Rökland är en del av detaljplan Rökland 1:144 med flera.

Vad?

Planen syftar till att skapa markanvändning för en skola i Rökland och en väg till skolan.

Varför?

Då planförslaget syftar till att ersätta Kyrkskolan, belägen ca 1 km från planområdet.

När?

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på överenskommelse/avtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket. Överenskommelsen/avtalet handlar om finansiering av de trafikåtgärder som föreslagits i en utredning, den så kallade åtgärdsvalsstudien för Alnö, som tagits fram.

Detaljplanens handlingar och utredningar

Kontakt

Susanne Klockar Öhrnell Planchef

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Olof Lindstrand Planeringsarkitekt

060-19 14 64

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.