Detaljplan – Ny skola i Rökland

Detaljplan för Rökland 1:144

Detaljplanearbetet för en ny skola i Rökland är en del av detaljplan Rökland 1:144 med flera.

Vad?

Planen syftar till att skapa markanvändning för en skola i Rökland och en väg till skolan.

Varför?

Då planförslaget syftar till att ersätta Kyrkskolan, belägen ca 1 km från planområdet.

När?

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på överenskommelse/avtal mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket. Överenskommelsen/avtalet handlar om finansiering av de trafikåtgärder som föreslagits i en utredning, den så kallade åtgärdsvalsstudien för Alnö, som tagits fram.

Detaljplanens handlingar och utredningar

Kontakt

Susanne Klockar Öhrnell Planchef

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Olof Lindstrand Planeringsarkitekt

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.