Detaljplan – Småhustomter norr om Kompassvägen

Detaljplan Rökland bostäder

Detaljplan för del av Rökland 1:144 med flera.

Vad?

Ett detaljplanearbete som pågår för ett området söder om Alnö kyrka. Detaljplanen tas fram för att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i området.

Detaljplanearbetet vilar

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen på Alnön och Alnöbron. Utredningen ska tas fram i samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun. Utredning med åtgärdsförslag beräknas vara klar under hösten/vintern 16/17. En avsiktsförklaring för genomförandet av åtgärder, ska tecknas mellan Sundsvalls kommun och Trafikverket.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Arbete pågår inför granskning.

Detaljplanen har kommit till granskningsförfarande i planprocessen

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Varför?

Syftet med planläggningen är att möjliggöra markanvändning för olika typer av bostadsbebyggelse, friliggande villor, mindre flerbostadshus, gruppbyggda småhus (radhus, kedjehus, parhus).

Detaljplanens handlingar och bilagor

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.