Detaljplaner som antagits under 2015 och 2016

Alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft finns i kommunens detaljplanekarta. Här nämner vi de som antagit under 2015 och 2016.

Alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft finns i kommunens detaljplankarta.

Inga detaljplaner för Alnö har antagits under 2015/2016.

En detaljplan för Gång- och cykelväg längs väg 544, fastighet Sköle 1:107 med flera, antogs den 16 februari 2016. Detaljplanhandling och detaljplankarta finns i kommunens detaljplankarta under DP-422.

En detaljplan för Vaple deponi, fastighet Nolby 6:81, antogs 24 maj 2016. Detaljplanhandling och detaljplankart finns i kommunens detaljplankarta under detaljplannummer DP-426.

Inga detaljplaner för Skön Birsta har antagits under 2015/2016.

En detaljplan för Villor längs Stenhammargatan, fastighet Södermalm 1:65, har antagits 24 maj 2016. Detaljplanhandling och detaljplankart finns i kommunens detaljplankarta under detaljplanenummer DP-427. Du kan också läsa mer på sidan om Detaljplan Stenhammargatan.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.