I nuläget finns inga pågående detaljplaner i Stöde

Redan antagna detaljplaner finns i vår detaljplanekarta.

Läs mer om kommunens gällande detaljplaner på vår hemsida.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.