Triangelspår i Bergsåker

Flygfoto över området

En del av detaljplanen S 2521 måste upphävas för att göra det möjligt för Trafikverket att anta en järnvägsplan för triangelspår i Bergsåker.

Hur långt har planprocessen kommit?

Detaljplanen förvätas antas i Stadsbyggnadsnämnden 2017-03-22.

Processpil

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Vad?

Kommunen upphäver en del av detaljplanen S 2521.

Varför?

För att göra det möjligt för Trafikverket att anta en järnvägsplan för triangelspår i Bergsåker. Ett triangelspår som kopplar samman Mittbanan med Ådalsbanan är nödvändigt för att hantera den ökade tågtrafiken.

Vem?

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ge stadsbyggnadskontoret uppdraget att upphäva en del av detaljplanen för området.

Detaljplanens handlingar

Kontakt

Georg Börlin Planarkitekt

060-19 13 56

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.