Stödcentrum för våldsutövande vuxen

Alla i familjen behöver stöd utifrån sin situation när det finns våld, eller misstanke om våld, i familjen.

Samtalsstöd

Vi erbjuder dig som utövat våld eller är misstänkt för att ha utövat våld, samtalsstöd i syfte att bearbeta kris, få stöd och motivation till förändring.

För dig som:

  • hamnar i konflikter i dina relationer, som leder till hot- och/eller våldssituationer
  • använder hot och/eller våld i dina relationer till närstående

Vi kan erbjuda dig en möjlighet att förstå dig själv bättre och hitta alternativ till våldshandlingar.

Du kan få upp till sju stödsamtal och bestämmer själv när kontakten ska avslutas. Vi för ingen dokumentation och har sekretess. Kontakten är kostnadsfri.

Välkommen att kontakta vår behandlare

Hans Lundberg, telefon 060-19 84 90

Stödcentrum, våld i nära relationer – folder

Kontakt

Hans Lundberg

060-19 84 90

Socialtjänsten
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.