Vårdhygien

Riktlinjer och rutiner kring basala hygienrutiner i Sundsvalls kommun

Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas i det vårdtagarnära omvårdnadsarbetet i all vård och omsorg, oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Målet är att bryta smittvägar för både patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö och säkerhet.

Basala hygienrutiner innebär:

  • God handhygien (handdesinfektion och i vissa fall handtvätt)
  • Användande av skyddsförkläde vid behov
  • Användande av handskar vid behov
  • I vissa fall stänkskydd

Vid vårdtagarnära arbete ska arbetskläder användas.

Klädregler:

  • Kort ärm vid vårdtagarnära arbete
  • Långt hår/skägg ska vara uppsatt
  • Underarmarna ska vara fria från klockor, smycken, stödförband eller motsvarande.
  • Naglar ska hållas korta och fria från konstgjort material

Här nedan finns rutiner och riktlinjer kring basal hygien och hantering av olika smittor i verksamheten. ”Ringfritt, klockrent och mycket sprit” kan sättas uppsynligt i verksamheten för att påminna om hur viktig basal hygien är.

Magsjuka, vanligen kallad för Vinterkräksjukan, och den årliga Influensan kan vara besvärliga och påfrestande för både den drabbade och personal inom vård och omsorg. Nedan finns riktlinjer gällande vinterkräksjuka och influensa, men även gällande andra smittor såsom MRSA, VRE, ESBL, Clostridium difficile och skabb. Riktlinjerna är utarbetade tillsammans med Landstinget Västernorrland.

Observera att basala hygienrutiner alltid ska tillämpas, oavsett känd smitta eller inte.

Basala hygienrutiner: webbutbildning, Stockholms läns landsting – fungerar endast via dator, öppnas i nytt fönster.

För att minska risk för smittspridning är det viktigt att även hantera hjälpmedel på ett säkert sätt. I riktlinjen nedan beskrivs hur denna hantering ska gå till på ett säkert och effektivt sätt.

 

 

Kontakt

Anders Engelholm Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 14 92

Gurli Edlund Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

060-19 23 27, 070-348 92 00

Markku Paanalahti Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)

060-19 13 80, 070-183 66 64

Annika Eriksson Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

060-19 12 86

Socialtjänsten
Hälso- och sjukvård
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.