Delegeringsutbildning

Inför delegering att överlämna läkemedel och insulingivning ska omvårdnadspersonal ta del av nedanstående utbildningmaterial.

Flödesschema
Lokal instruktion för läkemedelshantering
Basala hygienrutiner – e-utbildning, Stockholms läns landsting – fungerar endast via dator
Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
Uppföljning av delegering

Utbildning

Webbutbildning läkemedel med kunskapstest samt insulingivning med kunskapstest som finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Webbutbildningen är uppdelad i två delar, läkemedel med kunskapstest samt insulingivning med kunskapstest. Du väljer det avsnitt där du har behov av delegering.

  • Gå in på denna länk och välj avgiftsfria webbutbildningar.
  • Gå till portalen
  • Registrera dig/logga in

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.