Vilket stöd kan man få?

Kommunen arbetar med nyanlända flyktingar och invandrare.

Integrationsenheten ansvarar för nyanlända flyktingars boende och ska informera om bostadsmarknaden, underlätta övriga nyanländas möjligheter att få bostad och vid behov ge praktiskt stöd vid kontraktsskrivning och inflyttning.

Hemutrustningslån

I samverkan med Centrala Studiestödsnamnden, CSN, har integrationsenheten som uppdrag att administrera ansökan om hemutrustningslån för de som omfattas av flyktingmottagande eller etableringsförordningen, exempelvis kvot- och anknytningsflyktingar.

Vill du veta mer?

Kontakta Saleh Dirawi, 060-19 12 48, 070-372 01 88, saleh.dirawi@sundsvall.se

För att underlätta individens etablering i arbets- och samhällsliv, och ge möjligheter till fortsatt kunskapsinhämtande, behövs information och grundläggande kunskap om hur Sverige fungerar.

Integrationsenheten har i uppdrag att tillhandahålla samhällsorientering i minst 60 timmar enligt förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare, SFS 2010, som en obligatorisk del i den nyanländes etableringsplanering med Arbetsförmedlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta Rand Al Taie, 070-186 61 06, rand.al-taie@sundsvall.se

Lagrum:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20101138-om-samhallsorientering-for_sfs-2010-1138

Sundsvalls kommun och integrationsenheten har i uppdrag att erbjuda varje nyanländ flykting som omfattas av etableringsreformen råd och stöd under etableringsperioden, eller vid behov, längre. Den nyanlända kan vid behov uppsöka receptionen alternativt boka tid hos integrationsenheten på Sundsvalls kommun för att få information och rådgivning.

Familjeåterförening

Integrationsenheten ger råd och stöd till individen vid planering inför ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar från hemlandet, samt inför deras ankomst till kommunen.

Förskola och skola

Vid behov kan integrationsenheten vara till hjälp för dig som nyanländ vid kontakt med skola och förskola.

Fritidsaktiviteter

Integrationsenheten samverkar med kommunens Kultur- och fritidsförvaltning för att medverka till att barn och vuxna får en aktiv fritid samt får information om olika föreningar och organisationer.

När du blir språkvän hjälper du en nyanländ person med språket, en bra start och en snabbare etablering i kommunen. Insatsen blir din tid och kunskaper om Sundsvall, svensk kultur och traditioner. I gengäld kanske du hittar en kompis för livet.

Vi matchar dig med en nyanländ person och hjälper dig med planering inför första mötet.

Jag vill bli språkvän!

 

Vill du veta mer?

Kontakta Ewa-Lotta Lockne, 073-270 55 11, sprakvan@sundsvall.se

Kontakt

Pia Söderlund Verksamhetschef Integration

060-19 89 49, 073-275 48 00

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Helena Hill Integrationskonsulent

060-19 24 89, 073-270 21 62

Khaled Derawi Integrationshandläggare

073-270 93 04

Ewa-Lotta Lockne Integrationshandläggare

073-270 55 11

Rand Al-Taie Samhällskommunikatör

070-186 61 06

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.