Fritt val – Sök utförare

Se vilka utförare av hemtjänst du kan välja mellan – om du via Sundsvalls kommun har blivit beviljad någon av dessa tjänster.

Alla utförare är godkända och kvalitetssäkrade av Sundsvalls kommun.
Jag har fått hemtjänst beviljad
Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdad i hemmet. Symbolerna beskriver om utföraren erbjuder service eller både service och omvårdnad.

Service innebär exempelvis hjälp med städning, tvätt, inköp och ärenden.

Omvårdnad innebär exempelvis hjälp med medicinering, hygien skötsel, måltider, aktiviteter,ledsagning och trygghetslarm.