Anhörigcenter

Anhörigcenters logotype

Mötesplats för dig som är anhörig eller vän till någon som på grund av ålder, funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller missbruk, behöver ditt stöd.

Välkommen till vår lokal på Skepparegatan 5 B, samma hus som i parkeringshuset vid Selångersån i Sundsvall. Där finns våra anhörigkonsulenter och anhörigstödjare.

Vid anhörigcenter kan du få enskilda samtal samt träffa andra i samma situation. Vi anordnar olika aktiviteter, föreläs­ningar, anhöriggrupper och annat som kan intressera dig som anhörig. Vi försöker ge dig verktyg och stöd som kan underlätta din vardag.

Givetvis kan du också ringa till oss och du får vara anonym om du vill.

Sundsvalls kommuns anhörigstrategi

Här är programmet för vårens caféträffar. När du ska anmäla att du vill delta behöver du göra det senast tre dagar innan till Anhörigcenter:

  • Ann-Sofie Torstensson vid Anhörigcenter – telefon 073-271 86 01, eller
  • Isabelle Sjödin 073-275 62 34
  • E-post: anhorigcenter@sundsvall.se

Caféerna hålls på Anhörigcenter, Skepparegatan 5 B i Sundsvall

13 Mars kl 13-16 Tänk på dig själv” – Om att hantera det dåliga samvetet
20 Mars kl 13-16 Berättarcafé anmäl ert deltagande
27 Mars kl 13-16   Våffelcafe´ anmäl ert deltagande
3 April kl 13-16 Drop-in Café
10 April Obs – inget café denna vecka
20 April kl 13-16 Demens – Karin Klint Silviasjuksköterska, Demenscentrum anmäl ert deltagande
24 April kl 13-16 Brandsäkerhet i hemmet – Anders Wiig Räddningstjänsten anmäl ert deltagande
4 Maj kl 13-16 Hjärt-lungräddning – Peter Helsinger Hjärtlungföreningen anmäl ert deltagande
8 Maj kl 13-16 Parkinson – Parkinsonföreningen medverkar anmäl ert deltagande
15 Maj kl 13-16 Lyft/ förflyttningsteknik i hemmet – Sandra Sjödin Arbetsterapeut anmäl ert deltagande
22 Maj kl 13-16 Drop-in Café
1 Juni kl 13-16 Underhållning – Lars Almestad anmäl ert deltagande
 8 Juni kl 13-16 Utedag vid Sidsjön – tipsslinga och grillning  anmäl ert deltagande

Vad händer under året?

  • Öppet hus varje måndag (ej röd dag), kl 13.00 – 16.00. Café och social samvaro.
  • Nationella Anhörigdagen under oktober.
  • Anhörigutbildning i psykisk ohälsa och/eller missbruk vår och höst.
  • Enskilda samtal och anhöriggrupper.
  • ”Mötesplats” vid Träffpunkten i Kvissleby för dig med minnesproblematik och din anhörige. (försöksverksamhet våren 2017)

 Är du orolig för någon i din närhet som har en missbruksproblematik eller lider av psykisk ohälsa?

Då är du välkommen att delta vid fem utbildningstillfällen på Anhörigcenter med start den 16 mars.

Vi får besök av olika verksamheter som du och din närstående kan få stöd och hjälp av, exempelvis Affektiva enheten från Landstinget, handläggningsenheten, boendestöd, Sundsvalls Behandlingscentrum (SBC) och Rådgivning i alkohol- och narkotikafrågor (Råba) från kommunen.

Vill du veta mer eller göra en anmälan kontakta:
Annilla Augustinsson
Telefon: 060-19 84 77

Kontakt

Ann-Margrete Östman Anhörigkonsulent

060-19 84 74

Annilla Augustinsson Anhörigkonsulent

060-19 84 77

Inger Enheim Områdeschef

073-275 36 00

Isabelle Sjödin Anhörigstödjare

060-19 84 76, 073-275 62 34

Ann-Sofie Torstensson Anhörigstödjare

060-19 84 76, 073-271 86 01

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.