Mejla Sundsvalls kommun – myndighetsbrevlådor

När du skickar e-post till en av våra myndighetsbrevlådor, sänder vi ditt mejl vidare till en tjänsteman som kan hantera ditt ärende.

Varje nämnd, med eventuellt tillhörande förvaltning, har en myndighetsbrevlåda. Adresserna till dem är listade nedan.

Barn- och utbildning

skolan@sundsvall.se

Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

navi@sundsvall.se

Koncernstaben

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Via den här e-postadressen når du även personalnämnden.

Kultur & Fritid

kulturochfritidsnamnden@sundsvall.se

Lantmäteriet

lantmaterinamnden@sundsvall.se

Miljökontoret

miljonamnden@sundsvall.se

Socialtjänsten

socialnamnden@sundsvall.se

Stadsbyggnadskontoret

stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Servicecenter

servicecenter@sundsvall.se

Överförmyndarkontoret

overformyndarnamnden@sundsvall.se

Övriga nämnder

Personalnämnden

kommunstyrelsen@sundsvall.se

Valnämnden

val@sundsvall.se

Kontakt

Elisabeth Engqvist Registrator, koncernstaben

060-19 13 72

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.