Folkhälsoarbete

God folkhälsa är en förutsättning för ett hållbart samhälle och hållbar utveckling. Därför har folkhälsofrågor nära samband med både ekonomi och ekologi.

Kommunen har en del av ansvaret i att stimulera till goda levnadsvanor, till exempel att motionera och ha goda kostvanor.

Exempel på andra åtgärder kan vara att

  • bygga säkra gång- och cykelvägar till skolorna
  • förmedla vikten av hälsosam mat och fysisk aktivitet
  • utveckla skolornas drogförebyggande arbete
  • stödja föräldrar i föräldraskapet
  • öka äldres inflytande i samhället
  • skapa trygghet genom olika insatser i närmiljön.

Drogpolitiskt handlingsprogram – 2006

(Bruksanvisning för förebyggande arbete i Sundsvall, från 2006, pdf)

Så arbetar vi med hälsofrågor

En folkhälsosamordnare arbetar övergripande med folkhälsofrågorna i kommunen. Alla kommunens nämnder och förvaltningar arbetar med sina respektive frågor som berör folkhälsa.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och med mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom.

Det ska vara lätt att göra hälsosamma val i vardagen och många aktörer behöver samverka för att skapa en god folkhälsa hos befolkningen.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Landstinget VästernorrlandAlkoholprofilen

Kontakt

Sara Lindblom Folkhälsosamordnare, koncernstaben, strategisk samhällsutveckling

060-19 89 95

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.