Puutarhajäte

Höst och vår vill många städa i trädgården. Uppkrattade löv, kvistar, grenar och döda växter ska tas om hand. Det finns olika sätt att hantera ditt trädgårdsavfall.

Nedskräpning är förbjuden

I många bostadsområden med radhus och villor har trädgårdsavfallet blivit ett problem.

Det kan vara bekvämt att slänga trädgårdsavfall på mark som ligger nära bostaden, men det är inte tillåtet att använda annans mark som avstjälpningsplats. Nedskräpning är ett brott enligt lagen och kan polisanmälas, miljöbalken 29 kap 7 §.

Trädgårdsavfall som dumpas kan innebära att:
•Området blir otillgängligt och fult. Den naturliga växtligheten kvävs och brännässlor och annat ogräs tar över
•Det blir dålig lukt. Avfall och rester från köksväxtland drar till sig råttor och andra skadedjur. Fallfrukt drar till sig getingar och andra insekter
•Trädgårdsavfallet blir ett miljöproblem om det finns ett vattendrag i närheten. I avfallet finns mycket näring, om det läcker ut till vattendraget kan det leda till syrebrist och/eller stoppa vattenflödet.

Kompostera

Du kan själv kompostera ditt trädgårdsavfall genom att bygga eller köpa en kompost. Tänk på att kompostbehållaren måste placeras och skötas så att du inte stör dina grannar.

Du som bara vill kompostera trädgårdsavfall behöver inte göra någon anmälan till miljökontoret.

Att elda trädgårdsavfall

Undvik att elda ditt trädgårdsavfall. Risken är stor att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet. Reglerna för eldning kan du läsa om på räddningstjänstens webbsidaIkon för nytt fönster. Du får inte lägga ditt trädgårdsavfall på platser som inte är avsedda för det. Om du vill lämna dina kvistar, grenar och löv på områdets majbrasa kan du göra det förutsatt att det finns en sådan överenskommelse annars kan du fråga arrangören om lov först. Du får inte skapa brasor/majbrasor på annans fastighet utan tillstånd från polisen.

Läs mer om Sundsvalls kommuns lokala föreskrifter och regler om eldning av trädgårdsavfall.

Om du inte tar hand ditt trädgårdsavfall själv

Det bästa är att du tar hand om trädgårdsavfallet på annat sätt än att elda upp det. Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på någon av kommunens återvinningscentralerIkon för nytt fönster. Det finns även möjlighet att få trädgårdsavfallet hämtat under vår och höst vid fastigheten mot avgift.

Mer information hos REKO

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.