Peruskoulun valitseminen, kouluun sijoittaminen

Kaikilla oppilailla on oikeus saada paikka kotia lähellä olevasta kunnallisesta koulusta.

Huoltajalla on oikeus valita jokin toinen koulu kuin se, josta lapsi on saanut paikan läheisyysperiaatteen mukaan.

Lapsi saa paikan kunnallisesta koulusta automaattisesti

Lapsi saa paikan kunnallisesta peruskoulusta automaattisesti seitsemän vuoden iässä, mutta siinä vaiheessa useimmat lapset ovat jo sijoittuneet kouluun, koska he ovat aloittaneet esikoululuokalla kuuden vuoden ikäisinä.

Kaikkien 7?16-vuotiaden lasten on käytävä koulua. Pakollinen koulu käsittää peruskoulun, erityisperuskoulun ja harjaantumiskoulun.

Kunnallista koulua voi vaihtaa koko vuoden aikana, kunhan vaihto ei aiheuta kohtuuttomia organisatorisia tai taloudellisia seurauksia. Koulun vaihdon takia lapsi saattaa kuitenkin menettää oikeuden koulukuljetukseen.

Ota yhteyttä rehtoriin koulussa, jota haluat lapsesi käyvän.

Ensimmäisenä vuorossa

Oppilaat, jotka ovat väestökirjoilla kouluunottoalueella ja jotka haluavat aloittaa ”kotikoulussaan”. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:
1. erityistukea tarvitsevat oppilaat (rehtorin arvion mukaan)
2. oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
3. muut kouluunottoalueella olevat oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Toisena vuorossa

Oppilaat, jotka asuvat kouluunottoalueen ulkopuolella, mutta ovat väestökirjoilla kunnassa. Näille oppilaille jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:
1. oppilaat, joilla on sisaruksia kyseisessä koulussa
2. oppilaat, joilla on lyhin matka väestökirjanpito-osoitteen ja kyseisen koulun välillä.

Kolmantena vuorossa

Toisessa kunnassa väestökirjoilla olevat oppilaat.

Kun paikat eivät riitä

Jos lapselle ei ole paikkaa haetussa koulussa, paikkaa tarjotaan toisesta kodin lähellä sijaitsevasta koulusta.

Sundsvallin Montessorikoulu

Sundsvallin Montessorikoulun oppilaaksiottoaluetta on koko kunta. Seuraavat vuorojärjestyssäännöt ovat voimassa (sen lisäksi, että kouluun hakiessaan oppilaan tulee olla väestökirjoilla Sundsvallin kunnassa):

?Sisarusetusija ? oppilas, jolla on vanhempia sisaruksia Sundsvallin Montessorikoulussa

?Montessoritausta ? oppilas, joka on vähintään kahden vuoden ajan, kolmena viimeksi kuluneena vuotena käynyt Montessori-pedagogien ohjaamassa Montessoritoiminnassa

?Sundsvallin Montessorikouluun toimitetun hakemuksen päivämäärä

Hakemus Sundsvallin Montessorikouluun, lomake (ruotsiksi) / Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola, blankett

Jos haluat lapsesi käyvän vapaakoulua, ota yhteyttä kyseiseen vapaakouluun paikan hakemista varten.
Vapaat peruskoulut

Kontakt

Christina Wiklund Administrativ samordnare

060-19 14 98

Maritha Jonasson Administrativ samordnare

060-19 14 15

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.