Esikoulu 1-5-vuotiaille lapsille

Kaikilla Ruotsissa asuvilla lapsilla on oikeus saada tarjous esikoulupaikasta yhden vuoden iästä, jos vanhempi sitä toivoo.

Lapsen ja vanhempien tarpeet päättävät minkälaisen esikoulupaikan lapsen tulee saada.

Hae esikoulupaikkaa (ruotsiksi):
Ansök om plats i förskola och fritidshem

Jos työskentelet tai opiskelet

Työskentelevän tai opiskelevan vanhemman lapsen tuntimäärä esikoulussa määritellään vanhemman työ- tai opiskeluajan pohjalta. Sundsvallin kunta tarjoaa osapäiväpaikkaa (enintään 25 tuntia viikossa) ja kokopäiväpaikkaa (yli 25 tuntia viikossa).

Jos olet työnhakija tai vanhempainvapaalla

——- Mikä oikein?
Jos olet sinulla on 1?5-vuotiaita lapsia ja olet työtön tai joudut työttömäksi, lapsi voi osallistua esikoulutoimintaan 15 tuntia viikossa.
Jos olet vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa, vanhemmalla lapsellasi on oikeus esikoulupaikkaan 15 tuntia viikossa, ellei nuoremmalla sisaruksella ole esikoulupaikkaa.
Om förälder är arbetssökande eller föräldraledig med ett yngre syskon erbjuder kommunen barnet plats på förskolan 15 timmar per vecka.

Vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa

Jos olet vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa, vanhemmalla lapsellasi on oikeus esikoulupaikkaan 15 tuntia viikossa, ellei nuoremmalla sisaruksella ole esikoulupaikkaa.
15 tunnin paikka tulee voimaan uuden sisaruksen syntymää seuraavana päivänä.
——- Mikä oikein?

Yleinen esikoulu

3?5-vuotiaalla lapsella, jolla ei ole esikoulupaikkaa johtuen siitä, että vanhempi työskentelee, on työnhakija tai vanhempainvapaa, on oikeus yleiseen esikoulupaikkaan 15 tuntia viikossa.
Tarjous on voimassa sen vuoden syyslukukauden alusta, jona lapsesi täyttää 3 vuotta ja sen vuoden kevätlukukauden loppuun, jona lapsi aloittaa esikoululuokan. Lapsi ei käy esikoulua kesälomalla.

Muita syitä

Joskus saattaa olla erityisiä syitä siihen, että lapsi tarvitsee paikan esikoulussa. Kysymyksessä voi olla lapsen omat tarpeet tai tilanne lapsen ympäristössä, jonka vuoksi esikoulupaikka on lapselle tärkeä.

Kaikilla lapsilla on oikeus esikoulupaikkaan samoilla ehdoilla. Tämän vuoksi on kunta päättänyt etusijasäännöt, jotka säätelevät lasten sijoituksen vuorojärjestyksen.

Yleinen esikoulu

Kaikilla  3?5-vuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esikouluun 525 tuntia vuodessa.

Erityissyitä esikoulupaikkaan, etusija

Paikkaa pitää tarjota vanhemman toivomuksesta lapselle, joka fyysisestä, psyykkisestä tai muusta erityissyystä tarvitsee paikan esikoulussa kehityksensä tueksi.

Tämän jälkeen esikoulupaikat jaetaan vuorojärjestyksessä:

 1. Sisarusetusija ? kun paikkaa hakevalla lapsella on sisarus kyseisessä esikoulussa.
 2. Vaihto toiselta koulualueelta ? lapsella on esikoulupaikka ja hän haluaa vaihtaa toiseen, kun perhe muuttaa asumaan uudelle alueelle.
 3. Määritelty takuukuukausi ? kunta lupaa tarjota esikoulupaikan neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun hakemus saapui lapsi- ja koulutustoimistoon (barn- och utbildningskontoret).

Tarjous paikasta esikoulussa

Tavoitteenamme on tarjota lapsellesi paikka toivomastasi esikoulusta. Koska paikkojen määrä on rajoitettu, ei tämä aina ole mahdollista ja sen vuoksi tarjoamme paikkoja seuraavasti:

 1. Paikka toisessa esikoulussa samalla koulualueella.

  Lapsesi paikka jonossa poistetaan. Jos kuitenkin haluat vaihtaa toivomaasi esikouluun, tee uusi hakemus.

  Poikkeukset:
  Lapset, joilla on erityistarpeita, Koululaki 8. luku § 7
  Lapset, joilla on sisaruksia haetussa esikoulussa.

 2. Paikka esikoulussa toisella koulualueella

  Lapsi säilyttää paikkansa jonossa.

Esikoulut ja perhepäiväkodit koulualuettain (ruotsiksi) / Förskolor och familjedaghem per skolupptagningsområdeIkon för nytt fönster

Täällä voit lukea joitakin tavallisimpia esikoulupaikan hakemiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Onko edunmukaista tehdä hakemukseni ennen toivottua aloitusaikaa?

Ei, hakemuksesi käsitellään vastaanottettuna Lapsi- ja koulutuskonttoriin (Barn- och utbildningskontoret) neljä kuukautta ennen toivottua paikkapäivämäärää (kunnan käsittelyaika). On kuitenkin hyvä kunnan paikkasuunnittelun puolesta lähettää hakemus hyvissä ajoin.

Mitä taphtuu, jos hakemukseni on myöhässä?

Olettakaamme, että olet tehnyt hakemuksesi toukokuussa ja toivot paikkaa elokuuksi. Kunnan käsittelyaikaa (neljä kuukautta) silmällä pitäen on mahdollista, että sinulle tarjotaan paikkaa syyskuussa. Jos vapaita paikkoja on elokuussa, tarjotaan sinulle paikka silloin.

Voinko toivoa erityistä osastoa?

Kyllä, kirjoita se tietokenttään. Muut tiedot kun teet hakemuksen. Ei kuitenkaan ole varmaa, että sinulle voidaan tarjota paikka toivomallasi osastolla.

Voinko muuttaa hakemusvaihtoehtoja hakemuksessani?

Kyllä, voit tehdä uuden hakemuksen, jossa annat uuden vaihtoehtosi ja kirjoittamalla tietokenttään Muita tietoja (Övriga upplysningar), että haluat tehdä muutoksen. Voit myös ottaa yhteyttä esikoulupaikkajärjestelijään sähköpostilla tai puhelimitse.

Mitä tapahtuu hakemukselleni kun olen hyväksynyt sen verkossa?

Kun hakemuksesi on hyväksytty saat vahvistuksen sähköpostiisi. Jos et ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta saat kopion hakemuksesta postitse. Hakemus lähetetään esikoulupaikkajärjestelijälle, joka hyväksyy hakemuksen. Jos hakemuksesi on puutteellinen tai epäselvä ottaa esikoulupaikkajärjestelijä yhteyttä sinuun. Voi nähdä hakemuksesi tilan Skolan på webben-verkkosivulla (sisäänkirjautuminen sähköisellä henkilötodistuksella).

Kuinka nopeasti saan tiedon paikasta?

Neljä kuukautta ennen toivomaasi paikkaa aloittaa esikoulupaikkajärjestelijä …Kun on neljä kuukautta poissa alkaen haluat laittaa alkuasentoon käsittelijän työn kohdentaa avoimista perheille, jotka ovat etsineet paikka.

Tavoitteena on, että saat tarjouksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sijoitus prosessi alkoi. Joskus, kun on pulaa paikkoja voi valitettavasti viedä aikaa.

När det är fyra månader kvar till det datum då du önskar plats börjar placeringshandläggaren arbetet med att fördela lediga platser till de familjer som sökt plats.

Ambitionen är att du ska få ett erbjudande så snart som möjligt efter det att placeringsarbetet påbörjats. Ibland, när det råder brist på platser kan det tyvärr ta tid.

Hur får jag veta att det finns en ledig plats för mitt barn?

När placeringshandläggaren kan erbjuda plats till ditt barn skickas ett erbjudande hem till dig. Erbjudandet ska besvaras inom 7 dagar från mottagandet, därefter är erbjudandet ogiltigt och du måste göra en ny ansökan.

När du besvarat erbjudandet om plats får du en skriftlig bekräftelse att ditt barn har fått plats på förskolan. När du fått bekräftelsen kontaktar du förskolan för att bestämma tid för inskolning.

Vi har gemensam vårdnad om vårt barn, men bor inte tillsammans ? hur gör man då?

Vilken som helst av vårdnadshavarna kan göra en ansökan på webben. När handläggaren godkänner ansökan skickas en bekräftelse på ansökan till den vårdnadshavaren som inte gjort ansökan.

Erbjudande om plats skickas till den vårdnadshavare som gjort ansökan. Båda vårdnadshavarna måste godkänna erbjudandet innan barnet kan börja på förskolan.

Får jag den förskola jag sökt för mitt barn?

Vår målsättning är att erbjuda ditt barn plats på den förskola som du önskar. Eftersom antalet platser på förskolorna är begränsade, så är det inte alltid möjligt och då erbjuder vi enligt följande:

1. Plats på annan förskola i samma skolupptagningsområde

Ditt barns köplacering tas bort. Om du ändå vill byta till den sökta förskolan så gör du en ny ansökan.
Undantag: Barn med behov av särskilt stöd enligt 8 kap. § 7 skollagen (2010:800)
Barn som har syskon på sökt förskola.

2 Plats på förskola i ett annat skolupptagningsområde.

Barnet behåller sin köplacering

Esikoulut ja perhepäiväkodit koulualuettain (ruotsiksi) / Förskolor och familjedaghem per skolupptagningsområdeIkon för nytt fönster

Hur länge får jag vänta för att få byta förskola?

Det beror på hur många barn som står och väntar på byte och hur många lediga platser förskolan får.

Vi ska flytta till ett annat bostadsområde

Om du vill ha plats på en förskola i ditt nya bostadsområde gör du en ny ansökan. Du behåller din ?gamla? förskoleplats fram till dess att du erbjudits förskola i ditt nya bostadsområde.

Får jag behålla mitt barns plats när vi får tillökning i familjen?

Ja, du har rätt att ha ditt barn på förskolan 15 timmar per vecka. Fördelningen av timmarna skiftar från förskola till förskola men sker i samråd med dig som förälder.

Ändringen till 15 timmar föräldraledig sker automatiskt och börjar gälla dagen efter det nya syskonets födelse.

Kan jag ha ?15 timmars? när jag tar ut ?barndagar? under sommaren?

Nej, 15 timmar föräldraledig kan du bara ha för ditt barn när du eller barnets andra vårdnadshavare är hemma med ett yngre syskon som inte har plats i förskola.

Jag har blivit arbetslös, påverkar det mitt barns plats i förskolan?

Ja, barn till arbetssökande förälder har rätt till plats i förskolan 15 timmar per vecka. Fördelningen av timmarna skiftar från förskola till förskola men sker i samråd med dig som förälder.

När du blir arbetslös ändrar du omfattning och inkomst på Skolan på webben (kräver inloggning med e-legitimation).

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är en månad och du betalar avgift under uppsägningsmånaden.
Om ditt barn ska sluta på förskolan säger du upp platsen på Skolan på webben (kräver inloggning med e-legitimation).

Teidän, jotka olette vuorotteluasuvien lasten huoltajia, on kummankin tehtävä oma hakemus paikasta, niin kutsutusta ?jaetusta paikasta? (”delad plats”).

Jaettu paikka tarkoittaa, että

 • Molempien huoltajien on tehtävä oma hakemus.
 • Huoltajan, joka ei ole paikanhaltija, on haettava lapselle omaa paikkaa, jos molemmat huoltajat käyttävät samaa esikoulupaikkaa jo ennestään.
 • Muutoksen esikoulupaikan laajuudesta ja irtisanomisen tekevät molemmat paikanhaltijat.
 • Paikanhaltijoilla saattaa olla erilainen esikoulupaikantarve, ja siksi sama lapsi saattaa käyttää kulloinkin kyseessä olevaa paikkaa erilaajuisesti.

Esikoulu- tai perhekotipaikan hakeminen, muuttaminen ja irtisanominen

Mitä tarkoitetaan paikanhaltijalla?

Paikanhaltijalla tarkoitetaan paikkaa hakenutta ja sen hyväksynyttä huoltajaa tai huoltajia.

Maksut ja tulot

Laskemme maksun kunkin talouden yhteisten tulojen ja lapsen päivähoitotarpeen perusteella. Paikanhaltijoiden maksua alennetaan 50 prosenttia eikä yhteenlaskettu maksu saa ylittää enimmäistaksaa.

Kontakt

Placeringshandläggare

060-19 89 50

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.