Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendium för utbildning och stöd till främst unga, lo­vande förmågor inom kulturområdet.

Stipendium kan ges till:

Enskild person

Stipendium kan ges till enskild person som är bosatt i Sundsvall. Stipendium kan också ges till person uppvuxen i Sundsvall vars kulturverksamhet har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydligt och direkt inverkar positivt på Sundsvalls kulturliv.

Hedersomnämnande

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande till en enskild person bosatt i Sundsvall eller ideell förening verksam i Sundsvall som på ett berömvärt sätt verkat inom kulturområdet i Sundsvall.

Den ekonomiska ramen för kulturstipendium beslutas av kultur- och fritids­nämnden och ska finnas avsatt i förvaltningens budget. Av stipendiesumman kan det utgå ett eller flera stipendier. Hedersomnämnande ska bestå av en symbolisk gåva.

Sök eller ge förslag på stipendiat eller hedersomnämnande

Formulera varför du eller någon du känner ska få Kulturstipendium eller ett hedersomnämnande och skicka det till oss senast den 4 oktober 2016 på följande adress:
Kultur & Fritid
Föreningsbyrån
851 96 Sundsvall
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna vid sitt novembermöte. 

Att tänka på vid ansökan

  • Kultur- och fritidsnämnden ska på lämpligt sätt meddela allmänheten när och i vilken form ansökan eller förslag ska vara nämnden tillhanda.
  • Sti­pendi­um kan även delas ut utan ansökan, efter förslag från enskild person eller organisation. Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat.
  • Hedersomnämnande delas ut efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få hedersomnämnandet.
  • Vid fördelning av stipendierna ska kultur- och fritidsnämnden, i lämplig utsträckning, konsultera expertis inom området.
  • Kultur- och fri­tids­nämnden fastställer tidpunkten och formerna för stipendiernas överlämnande.
  • Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Ytterligare frågor

Vänligen kontakta Föreningsbyrån på telefon 060 – 19 26 40 eller 060 – 19 15 32.
Välkommen med din ansökan!

Bestämmelser för kulturstipendium och hedersomnämnande – 2016

 

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefon och e-post
Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.