Kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendium för utbildning och stöd till främst unga, lo­vande förmågor inom kulturområdet.

Stipendium kan ges till:

Enskild person

Stipendium kan ges till enskild person som är bosatt i Sundsvall. Stipendium kan också ges till person uppvuxen i Sundsvall vars kulturverksamhet har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydligt och direkt inverkar positivt på Sundsvalls kulturliv.

Hedersomnämnande

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande till en enskild person bosatt i Sundsvall eller ideell förening verksam i Sundsvall som på ett berömvärt sätt verkat inom kulturområdet i Sundsvall.

Den ekonomiska ramen för kulturstipendium beslutas av kultur- och fritids­nämnden och ska finnas avsatt i förvaltningens budget. Av stipendiesumman kan det utgå ett eller flera stipendier. Hedersomnämnande ska bestå av en symbolisk gåva.

Sök eller ge förslag på stipendiat eller hedersomnämnande

Ansök om stipendium eller ge förslag på hedersomnämnande senast den 30 september 2017. Vill du inte ansöka utan istället ge förslag på person för kulturstipendium eller person/organisation för hedersomnämnande går det bra att skriva till sundsvalls.museum@sundsvall.se
märk brevet med ”tips-kulturstipendium”.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna vid sitt novembermöte och fastställer tidpunkten och formerna för stipendiernas överlämnande. 

Att tänka på vid ansökan

  • Sti­pendi­um kan även delas ut utan ansökan, efter förslag från enskild person eller organisation. Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat.
  • Hedersomnämnande delas ut efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få hedersomnämnandet.
  • Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Ytterligare frågor

Vänligen kontakta Anna Molin på telefon 070-185 76 99.
anna.molin@sundsvall.se
Välkommen med din ansökan!
Ansökningsblankett_Kulturstipendium
Bestämmelser för kulturstipendium och hedersomnämnande – 2016

 

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefon och e-post
Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.