Kulturstipendium, hedersomnämnande

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendium för utbildning och stöd till främst unga, lo­vande förmågor inom kulturområdet.

Stipendium kan ges till enskild person som är bosatt i Sundsvall. Stipendium kan också ges till person uppvuxen i Sundsvall vars kulturverksamhet har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydligt och direkt inverkar positivt på Sundsvalls kulturliv.

Att tänka på

  • Sti­pendi­um kan även delas ut utan ansökan, efter förslag från enskild person eller organisation. Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat.
  • Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande till en enskild person bosatt i Sundsvall eller ideell förening verksam i Sundsvall som på ett berömvärt sätt verkat inom kulturområdet i Sundsvall.

Den ekonomiska ramen för kulturstipendium beslutas av kultur- och fritids­nämnden och ska finnas avsatt i förvaltningens budget. Av stipendiesumman kan det utgå ett eller flera stipendier. Hedersomnämnande ska bestå av en symbolisk gåva.

Att tänka på

Hedersomnämnande delas ut efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få hedersomnämnandet.

Ansök om stipendium eller ge förslag på hedersomnämnande senast den 30 september 2017. Vill du inte ansöka utan istället ge förslag på person för kulturstipendium eller person/organisation för hedersomnämnande går det bra att skriva till sundsvalls.museum@sundsvall.se märk brevet med ”tips-kulturstipendium”.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna vid sitt novembermöte och fastställer tidpunkten och formerna för stipendiernas överlämnande. 

Välkommen med din ansökan!

Ytterligare frågor

Vänligen kontakta Anna Molin på telefon 070-185 76 99.
anna.molin@sundsvall.se

 

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefon och e-post
Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.