Hälsoprojektet Hållbart Arbetsliv

Hållbart arbetsliv

Hälsoprojektet Hållbart Arbetsliv främjar hälsa i Sundsvalls kommun. Vårt mål är att ta fram hållbara verktyg som kan användas i hela organisationen.

Projektet pågår 1 februari 2016 – 31 juli 2018 och finansieras till 75 procent av ESF, Europeiska Socialfonden. Oberoende utvärderare följer projektet och utvärderar insatserna kontinuerligt.

Förutom utbildning i hälsofrämjande ledarskap och organisation genomförs bland annat föreläsningar, jobbskuggning i annan kommun och spetsutbildningen HAJ (hälsa – arbetsmiljö – jämställdhet).

Projektet har även transnationellt utbyte med Nederländerna.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen / Europeiska socialfonden.

Insatser för att öka hälsan på arbetsplatsen bör inriktas på tre perspektiv: främjande, förebyggande och efterhjälpande. Hållbart Arbetsliv har fokus på det hälsofrämjande perspektivet.

 • Grönt
  Främjande som är inriktat på att bibehålla och utveckla hälsan. Fokus på friskfaktorer i stället för riskfaktorer. Att lyfta och förstärka de faktorer som förstärker hälsan.
 • Gult
  Förebyggande som är inriktat på att undvika risker och ohälsa.
 • Rött
  Efterhjälpande / rehabiliterande som är inriktat på att behandla och lindra den skada som redan har skett.

Att främja hälsa

Hållbart Arbetsliv har fyra målgrupper som utvecklar det hälsofrämjande arbetet.

 1. Utbildning hälsofrämjande ledarskap och organisation för chefer, utifrån mod – öppenhet och helhetssyn.
  Information och intresseanmälan hittar du här (docs.google).
 2. Spetsutbildning HAJ (hälsa – arbetsmiljö – jämställdhet.) Det finns några platser kvar.
  Information och intresseanmälan hittar du här (docs.google)
 3. Hälsofrämjande arbetsplats. FULLBOKAD!
 4. Hälsofrämjande medarbetarskap.

Hej Chefen. Vill du växa med oss?

I så fall erbjuder projekt Hållbart arbetsliv dig 3 dagars kompetenshöjning inom hälsofrämjande ledarskap och organisation, utifrån mod – öppenhet och helhetssyn.

Syfte och mål med kompetenshöjningen kopplas till Sundsvalls kommuns arbetsgivarpolitiska strategi och övergripande mål för Europeiska Socialfonden i mellersta Norrland. Verktyg och metoder som utvärderas under utbildningsdagarna kommer att ingå i framtida ledarskapsprogram i Sundsvalls kommun.

Start januari 2017.

Förutom 3 dagars kompetenshöjning i hälsofrämjande ledarskap och organisation har du senare under projekttiden möjlighet att särskilt ansöka om:

Skuggning

Studiebesök i annan kommun för att skugga en kollega vars verksamhet arbetat framgångsrikt inom något av områdena hälsa, arbetsmiljö eller jämställdhet.

Health Promotion Master Class

Tvådagars utbildning i hälsopromotion av expertis från Nederländerna.

Läranderesa Nederländerna

Studiebesök i Nederländerna för att ta del av innovativa arbetssätt, verktyg och metoder hos särskilt utvalda företag och organisationer.

Kompetenshöjningen delfinansieras av Europeiska Socialfonden och är kostnadsfri.

Varmt välkommen med din intresseanmälan (docs.google)

Hej. Är du en HAJ?

I så fall erbjuder projekt Hållbart Arbetsliv dig 13 dagars spetsutbildning till HAJ-ombud inom områdena hälsa, arbetsmiljö och jämställdhet.

Vi söker dig som har en vilja att vara med, utvecklas och ständigt förbättras. Du vill vara en del av att främja friskfaktorer och ett hälsofrämjande arbete i Sundsvalls kommun. Du ser att medarbetarnas delaktighet och inflytande är avgörande för möjligheten att utveckla verksamheterna.

Smakprov på utbildningens innehåll:

 • Tre utbildningsdagar på teman mod – öppenhet – helhetssyn (gemensamt med chefsutbildningen i hälsofrämjande ledarskap)
 • Lagar och riktlinjer – arbetsmiljö och jämställdhet
 • Hur skapas en hälsofrämjande arbetsplats? Teori och praktik.
 • Presentationsteknik
 • Coachande förhållningssätt

Projektet ska se över hur HAJ-ombudens kompetens tas tillvara, systematiskt och strategiskt, för att främja ett hållbart arbetsliv i Sundsvalls kommun.

Syfte och mål med kompetenshöjningen kopplas till Sundsvalls kommuns arbetsgivarpolitiska strategi samt övergripande mål för EU:s mål om ökad hälsa i Västernorrland.

Fler möjligheter

Förutom 13 dagars spetsutbildning inom Hälsa – Arbetsmiljö – Jämställdhet har du senare under projekttiden möjlighet att särskilt ansöka om:

 • Health Promotion Master Class
  En tvådagars utbildning i hälsofrämjande av expertis från Nederländerna.
 • Läranderesa Nederländerna
  Studiebesök i Nederländerna för att ta del av innovativa arbetssätt, verktyg och metoder hos särskilt utvalda företag och organisationer.

Kompetenshöjningen är kostnadsfri tack vare medel från Europeiska Socialfonden.

Varmt välkommen med din intresseanmälan, du hittar den här (docs.google)

Ordförande:

Kenneth Lidgren, HR-direktör

Ledamöter:

Carola Dahlin, avdelningschef Servicecenter HR

Sara Rylander, Sundsvall Timrå Airport

Kristina Schubert Jonsson, chef Kommunhälsan

Per Silverliden, förbundschef Räddningstjänsten Medelpad

Fredrik Westin, HR-chef Socialförvaltningen

Ewa Östman Dahlin, personalchef Service och teknik

 

Erika Björk, HR-utredare Koncernstaben

Görel Crona, kvalitetsutvecklare Socialtjänsten

Leif Ericsson, sektionsordförande, Kommunal

Gudrun Forslund, HR-strateg Servicecenter

Robin Fångsjö, ordförande, Vision

Björn Johansson, Ledarakademin

Sara Lindblom, folkhälsosamordnare, Koncernstaben

Carin Lockner-Holmberg, samverkansansvarig, Försäkringskassan

Julia Magnell, nämndssekreterare Socialtjänsten

Gunilla Olofsdotter, fil dr i sociologi, Mittuniversitetet

Magdalena Thimstrand, hälsopedagog, Kommunhälsan

Stefan Zell, Good Decision

Kontakt

Anna-Karin Johansson Projektledare

Greenroom
Norrmalmsgatan 6
851 85 Sundsvall

Levon Harutyunyan Utredningsekonom

Olof Axelsson Kommunikatör

Filippa Önblad Administratör

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.