Arbetsmiljö- och rehabutbildning för chefer

Under två dagar får du en grundläggande utbildning i arbetsmiljö och rehab.

För vem: Alla chefer inom Sundsvalls kommunkoncern.

Vad: Tvådagarsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Föreläsningar och workshops i grupper om cirka 20 personer. Utbildningen utgår från FAS 05.

Varför: Att ge dig som chef bättre verktyg att hantera arbetsmiljöfrågor och sjukskrivningsärenden.

När: Torsdag + tisdag kl 9.00-16.30. Du väljer mellan följande datum:

11 och 16 maj

18 och 30 maj

1 och 7 juni

8 och 13 juni

15 och 20 juni

Anmäl dig här

Var: Samklangs utbildningslokal, Kyrkogatan 29.

Ur innehållet:

  • Att se och bekräfta sina medarbetare, Olle Granath, kurator på Nivrenaskolan.
  • Så gör du när medarbetaren blir sjuk, Maine Persson, arbetsmiljöprojektet Samklang.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av årshjulet, Agneta Skoglund, arbetsmiljöprojektet Samklang.

 

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. Lunch ordnar deltagarna på egen hand.

Följande utbildningsmaterial ingår och delas ut vid utbildningstillfället: Arbetsrätten i kommuner och landsting, Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.

 

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.