Motioner i kommunfullmäktige

Här kan du se vilka motioner som är inlämnade och vilka av dem som kommunfullmäktige sagt ja till.

Enligt kommunallagen paragraf 16 har en enskild kommunfullmäktigeledamot rätt att väcka motioner. Det betyder att ledamoten har ett ärende som han eller hon vill att tjänstemännen bereder och lämnar som ett förslag till beslut, till kommunfullmäktige.

Att bereda ett ärende betyder att tjänstemännen till exempel utreder vad ett genomförande av motionen skulle innebära, vad det skulle kosta och hur det skulle kunna finansieras.

Redovisning av arbetet med motioner

Bifallna motioner är de som kommunfullmäktige sagt ja till. Obesvarade motioner är de som kommunfullmäktige inte har tagit ställning till än.

Motionerna är presenterade för respektive parti.

Centerpartiet (C)

Ingrid Möller (-)

Kristdemokraterna (KD)

Miljöpartiet (MP)

Moderaterna (M)

Socialdemokraterna (S)

Sverigedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V)

Centerpartiet (C)

Folkpartiet (FP)

Kristdemokraterna (KD)

Miljöpartiet (MP)

Moderaterna (M)

Socialdemokraterna (S)

Sverigedemokraterna (SD)

Vänsterpartiet (V)

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Kommunfullmäktige (KF)

Ledamöter i kommunfullmäktige, TroInt

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.