MittSverige Vatten & Avfall

MittSverige Vatten & Avfall är beställarombud för kommunens räkning när det gäller insamling av hushållsavfall och hantering av miljöfarligt avfall.

Webbplats: MittSverige Vatten & Avfall

Reko Sundsvall AB, Förtroendemannaregister

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Avfall och återvinning

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

060-19 16 50

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarevägen 17

Micael Löfqvist Verkställande direktör

060-19 22 26

Reko Sundsvall AB
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.