Förteckning över sociala medier

Här finns en lista över sociala medier där Sundsvalls kommun är avsändare. Vi uppdaterar sidan löpande.

Övriga kanaler i Sundsvalls kommun

Unga Magasinet
Ansvarig: Anders Hagman
Telefon: 060-19 19 98

Ung Film
Ansvarig: Eva Månsson
Telefon: 060-19 21 03

Ung i Sundsvall
Ansvarig: Leif Persson
Telefon: 060-19 12 62

Sundsvalls gymnasium
Ansvariga: Judith Nelvig och Markus Nordenberg
Telefon: 073-274 59 74 och 073-275 13 14

Bambuser
Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 060-19 17 66

Vuxenutbildning Sundsvall-Timrå
Ansvarig: Kristina Ydehall
Telefon: 060-19 47 92

Yh Mitt, Sundsvallsregionens yrkeshögskola
Ansvarig:
Telefon: 060-19 89 48

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall
Ansvarig: Annica Sjöström
Telefon: 060-19 19 49

Föreningsbyrån
Ansvarig: Roger Andersson
Telefon: 060-19 12 57

Alnö fritidsgård
Ansvarig:
Telefon: 060-19 97 66

Bredsands fritidsgård
Ansvarig: Johanna Andersson
Telefon: 060-56 91 29

Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 060-19 17 66

Domsaga Musikhus
Ansvarig:
Telefon: 060-19 19 98

Friluftsmuseer och historiska miljöer i Sundsvall
Ansvarig:
Telefon:

Fritid För Alla
Ansvarig:
Tel: 060-19 17 92

Fritidsgården Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 060-19 17 66

Granlo fritidsgård
Ansvarig:
Telefon: 060-658 34 11

Gärdehov
Ansvarig: Anna Lundbäck
Telefon: 060-19 18 56

Hellbergsskolan
Ansvarig:
Te

Pedagog Sundsvall bloggare
Kortadress: www.sundsvall.se/pedagogsundsvall/bloggare
Ansvarig: Linda Hedblom,
AV-media Västernorrland
Telefon: 070-191 80 68

 

Hela Sundsvall cyklar
Kortadress: @helasundsvallcyklar
Ansvarig: Linnea Lång
Telefon: 073-271 32 09

Skönsmons skola
Ansvarig: Mathias

Stångå förskola
Ansvarig: Helena Valis
Telefon: 060-658 38 03

Vuxenutbildning Sundsvall-Timrå
Ansvarig: Kristina Ydehall
Telefon: 060-19 47 92

Yh Mitt, Sundsvallsregionens yrkeshögskola
Ansvarig: Annette Gradin
Telefon: 060-19 89 48

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall
Ansvarig: Annica Sjöström
Telefon: 060-19 19 49

Föreningsbyrån
Ansvarig: Roger Andersson
Telefon: 060-19 12 57

Alnö fritidsgård
Ansvarig: Roger Norrman
Telefon: 060-19 97 66

Bredsands fritidsgård
Ansvarig: Johanna Andersson
Telefon: 060-56 91 29

Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 060-19 17 66

Domsaga Musikhus
Ansvarig: Anders Hagman
Telefon: 060-19 19 98

Friluftsmuseer och historiska miljöer i Sundsvall
Ansvarig:
Telefon:

Fritid För Alla
Ansvarig: Elisabeth Orre
Tel: 060-19 17 92

Fritidsgården Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 060-19 17 66

Granlo fritidsgård
Ansvarig: Eva Ström
Telefon: 060-658 34 11

Gärdehov
Ansvarig: Anna Lundbäck
Telefon: 060-19 18 56

Hellbergsskolan
Ansvarig: Mats Olsson
Te

Kontakt

Camilla Nilzén Kommunikationsdirektör

060-19 14 17, 070-321 13 75

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.