Skydd mot olyckor

Räddningstjänstens och kommunens förebyggande arbete, säkerhet vid skolområden/samlingsplatser, trygghetsarbetet Trygga Sundsvall

På Räddningstjänsten Medelpads webbplats finns information om flera viktiga områden för att förebygga risker och för att hantera kriser.

Räddningstjänsten har tagit fram information som rör industrier med särskilda risker i  Sundsvall, TImrå och Ånge. Det finns även en broschyr ”För din säkerhet och trygghet” som rör samma område.
Räddningstjänsten – Industrier med särskilda risker

På räddningstjänsten finns information på flera språk om brandskydd på asylboenden.
Räddningstjänsten Medelpad om brandskydd på asylboenden

Räddningstjänsten Medelpad erbjuder utbildningar och sprider information om brand- och skadeförebyggande åtgärder.
Räddningstjänstens utbildningar

Sundsvalls kommun är omgiven av älvarna Ljungan och Indalsälven som är två kraftigt utbyggda älvar. Vid ett dammhaveri sker en höjning av vattenytan, men det kommer inte bli en spridning som en flodvåg. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen där vattenytan snabbt och tillfälligt kan höjas flera meter. På räddningstjänsten finns mer information om dammhaveri.

Dammhaveri – räddningstjänsten

 

Efter den tragiska skolattacken i Trollhättan hösten 2015 blev frågorna om säkerhet vid skolområden återigen aktuell. I ett öppet samhälle som i Sverige går det aldrig att förebygga liknande händelser helt, men det är viktigt att Sundsvalls kommun fortlöpande arbetar med området. För att vara så förberedda som möjligt samverkar kommunen sedan 2013 med Polisen och Räddningstjänsten när det gäller området ”Pågående dödligt våld”. Det är samlingsnamnet i Sverige för skolskjutning och andra attacker vid skolor och andra samlingsplatser.

Vilka förberedelser har gjorts i Sundsvall?

Sedan 2013 har Sundsvalls kommun inventerat risker och utifrån dem gjort en risk- och sårbarhetsanalys. Exempel på hur samverkan kan ske i övrigt är genom möten och övningar. Under de senaste åren har flera övningar och utbildningar genomförts i samarbete med Polisen. Under våren 2016 deltog samtliga skolledare i grundskola och förskola på en övning om Pågående dödligt våld vid en skola.

Har du frågor om säkerheten vid skolorna?

Ta i första hand kontakt med skolans rektor.

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg alldeles oavsett vem man är och var man är. Därför gör vi en rad olika saker för att öka tryggheten i vår kommun. I arbetet inom Trygga Sundsvall har vi delat in kommunen i 14 områden där varje område har sin egen trygghetsgrupp. Med i grupperna är poliser, anställda på fritidsgårdar, rektorer, fastighetsägare, företagare, föreningar och så vidare.

Trygga Sundsvall

Kontakt

Gunnar Åberg Säkerhetschef

070-531 45 52

Mathias Sjödin Biträdande säkerhetschef

060-19 15 61

Ulf Wallin Kommunikationsstrateg

060-19 14 46

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.