Skydd mot olyckor

Räddningstjänstens och kommunens förebyggande arbete, säkerhet vid skolområden/samlingsplatser, trygghetsarbetet Trygga Sundsvall

På Räddningstjänsten Medelpads webbplats finns information och länkar till Sundsvalls, Timrå och Ånges industrier med särskilda risker.

Räddningstjänsten har även en gemensam broschyr med information om din säkerhet och risker. Broschyren har blivit uppdaterade under 2016 och här finns bland annat information om hur du bör agera om en olycka inträffar.

Räddningstjänsten – Industrier med särskilda risker

Räddningstjänsten Medelpad

Sundsvalls kommun är omgiven av älvarna Ljungan och Indalsälven som är två kraftigt utbyggda älvar. Vid ett dammhaveri sker en höjning av vattenytan, men det kommer inte bli en spridning som en flodvåg. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen där vattenytan snabbt och tillfälligt kan höjas flera meter.

Räddningstjänsten – Dammhaveri

Räddningstjänsten Medelpad

Räddningstjänsten Medelpad erbjuder utbildningar och sprider information om brand- och skadeförebyggande åtgärder.

Räddningstjänstens utbildningar

Räddningstjänsten Medelpad

Efter den tragiska skolattacken i Trollhättan hösten 2015 blev frågorna om säkerhet vid skolområden återigen aktuell. I ett öppet samhälle som i Sverige går det aldrig att förebygga liknande händelser helt, men det är viktigt att Sundsvalls kommun fortlöpande arbetar med området. För att vara så förberedda som möjligt samverkar kommunen sedan 2013 med Polisen och Räddningstjänsten när det gäller området ”Pågående dödligt våld”. Det är samlingsnamnet i Sverige för skolskjutning och andra attacker vid skolor och andra samlingsplatser.

Vilka förberedelser har gjorts i Sundsvall?

Sedan 2013 har Sundsvalls kommun inventerat risker och utifrån dem gjort en risk- och sårbarhetsanalys. Exempel på hur samverkan kan ske i övrigt är genom möten och övningar. Under de senaste åren har flera övningar och utbildningar genomförts i samarbete med Polisen. Under våren 2016 deltog samtliga skolledare i grundskola och förskola på en övning om Pågående dödligt våld vid en skola.

Har du frågor om säkerheten vid skolorna?

Ta i första hand kontakt med skolans rektor.

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg alldeles oavsett vem man är och var man är. Därför gör vi en rad olika saker för att öka tryggheten i vår kommun. I arbetet inom Trygga Sundsvall har vi delat in kommunen i 14 områden där varje område har sin egen trygghetsgrupp. Med i grupperna är poliser, anställda på fritidsgårdar, rektorer, fastighetsägare, företagare, föreningar och så vidare.

Trygga Sundsvall

Kontakt

Gunnar Åberg Säkerhetschef

Mathias Sjödin Biträdande säkerhetschef

Ulf Wallin Kommunikationsstrateg

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.