Kommunikationskanaler, länkar

Vid kris kan du få kontakt genom VMA, viktigt meddelande till allmänheten, genom telefon, eller webb. Först genom nationella kanaler, senare från kommunen.

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Ljudsignal utomhus – Radio, TV, Text-TV 599 – Telefon/Mobiltelefon

Läs mer om VMA SoS Alarm

Viktiga telefonnummer i Sverige

112: SOS larmnummer för omedelbar  hjälp – 113 13: SOS informationsnummer
114 14: Polisens informationsnummer – 1177: Sjukvårdsupplysning

Sundsvalls kommuns informationscentral: 060-19 10 00. Ordinarie växelnummer, ska vara bemannat inom 3 timmar vid kris.

Läs mer om viktiga telefonnummer i Sverige på SOS Alarm

Webbinformation

Krisinformation.se – nationell kriswebb bemannad dygnet runt
Din krisberedskap – nationell sida för din egen krisberedskap

Sundsvall.se – kommunens ordinarie webbplats med krisinformation i drift så snart det går
Sundsvalls kommuns Facebook – kommunens ordinarie Facebook-sida, kanal för information och dialog
Lansstyrelsen.se – Länsstyrelen Västernorrlands ordinarie webbplats med krisinformation i länet

 

 

 

Kontakt

Gunnar Åberg Säkerhetschef

Mathias Sjödin Biträdande säkerhetschef

Ulf Wallin Kommunikationsstrateg

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.