Personalnämnden

Mötesdatum, ärendelistor och protokoll. Se var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats.

Senaste ärendelistan

  • 25 januari
  • 29 mars
  • 19 april
  • 31 maj
  • 21 juni (extrainsatt)
  • 27 september
  • 22 november
  • 13 december

Personalnämndens ansvar

Personalnämnden har ansvar för gemensamma arbetsgivar- och personalfrågor i Sundsvalls kommun.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Leta bland alla protokoll

Ledamöter personalnämnden, TroInt

Reglemente för personalnämnden

Förvaltningen koncernstaben

Kontakt

Bodil Hansson (S) Personalnämndens ordförande och ordförande i plan- och utveckllingsutskottet

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.