Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden nämnden ska ta upp.

 

Senaste ärendelistan

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 4 december

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för

 • att leda och samordna förvaltningen av Sundsvalls kommun
 • att kommunens nämnder och bolag arbetar mot de fastställda målen
 • kommunens långsiktiga utveckling
 • kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsens utskott
 

Kommunstyrelsen har tre utskott:

Utskotten förbereder frågor som ska upp i kommunstyrelsen men har även rätt att fatta beslut i vissa frågor.

Kommunstyrelsens reglementen

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Kontakt

Peder Björk (S) Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i finans- och näringslivsutskottet

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.