Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten. I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden nämnden ska ta upp

Senaste ärendelistan

 • 01 februari
 • 01 mars
 • 29 mars
 • 26 april
 • 23 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 20 december

2016

Ärendeförteckning BUN 2003-2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för

all kommunal verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasium

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Leta bland alla protokoll

Ledamöter barn- och utbildningsnämnden, TroInt

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

João Pinheiro (S) Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Barn- och utbildningsnämnden Myndighetspostlåda

Linda Hedlund Nämndsekreterare

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.