Koncernstaben

Koncernstaben kan sägas vara länken mellan den politiska styrningen och tjänstemannaorganisationen. Koncernstaben är underställd kommunstyrelsen.

På koncernstaben arbetar tjänstemän med ledning, samordning och utveckling av den kommunala verksamheten.

Koncernstaben samordnar arbetet mellan de olika förvaltningarna i övergripande frågor samt planerar och administrerar allmänna val och folkomröstningar.

Koncernstabens avdelningschefer

  • Tillförordnad kommundirektör (kommunchef): Anneli Wikner, e-post anneli.wikner@sundsvall.se, telefon 060-19 14 45.
  • Tillförordnad stabschef: Hans Wreber, e-post hans.wreber@sundsvall.se, telefon 060-19 13 41.
  • Ekonomidirektör (ekonomichef): Örjan Folkesson, e-post orjan.folkesson@sundsvall.se, telefon 060-19 13 86.
  • HR-direktör (personalchef): Kenneth Lidgren, e-post kenneth.lidgren@sundsvall.se, telefon 060-19 13 25.
  • Tillförordnad Kommunikationsdirektör (informationschef): ulf.wallin, e-post ulf.wallin@sundsvall.se, telefon 060-19 14 46.
  • Samhällsutvecklingschef: Eva Carron, e-post eva.carron@sundsvall.se, telefon 060 – 19 15 07.
  • Tillförordnad IT-direktör (IT-chef): Linda Gustafsson, e-post linda.gustafsson@sundsvall.se, telefon 060 – 19 13 19.
  • Tillförordnad kanslichef: Mikael Ålund, e-post mikael.alund@sundsvall.se, telefon 060-19 13 26.

Kontakt

Anneli Wikner Tillförordnad kommundirektör

060-19 14 45

Elisabeth Engqvist Registrator, koncernstaben

060-19 13 72

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.