Drakfastigheter

Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning.

Utöver fastighetsförvaltning ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med de kommunala förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i.

Drakfastigheters uppdrag och verksamhet

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är kostnadseffektiva, energieffektiva och klimatsmarta. Vår verksamhet är indelad i fyra enheter: Drift, Energi, Förvaltning, Projekt och Städservice.

Kontakt

Drakfastigheter kundtjänst

060-19 15 65

Södra Järnvägsgatan 39, Sundsvall

Öppettider

Vardagar: 7.00-16.00

Stefan Lindbäck chef Drift

060-19 15 02

Anna-Karin Ohlsson chef Förvaltning

060-19 14 47

Anna Nässbjer chef Projekt

060-19 15 89

Hans Viberg chef Städservice, tf. chef Energi

060-19 14 30

Britt Näslund chef städområde Alnö, Ljustadalen, Haga, Bosvedjan

070-347 71 10

Lena Sundberg chef städområde centrum norr om Selångersån, Skönsberg, Granlo, Granloholm, Bersåker, Indal, Liden

070-347 71 14

Carina Öhlander chef städområde Skönsmon, Bredsand, Njurunda, Matfors

070-347 71 11

Margareta Vestin chef städområde centrum söder om Selångersån, Nacksta, Nedansjö, Stöde

070-347 71 24

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.