Hållbar tillväxt

Strategin för hållbar tillväxt heter RIKARE och är gemensam för alla förvaltningar och bolag. Den förenar behovet av att växa med hållbar utveckling.

Målen för den hållbara tillväxtsstrategin (RIKARE)

  1. Sundsvall har fler än 100 000 invånare.
  2. Fler jobb i nya och växande företag och organisationer bidrar till en hållbar utveckling.
  3. Vi är föregångare i att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter i alla väderstreck.
  4. I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer.
  5. Hela utbildningssystemet är attraktivt och av högsta kvalitet.
  6. Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimatsmart och klimatsäkert samhälle.

Se filmen om RIKARE och hur vi ska nå våra mål år 2021.

Målbild

Målbilden gäller ”platsen Sundsvall”  och varför människor, företag, organisationer och investeringar väljer Sundsvall i stället för en annan plats. Målbilden beskriver hur Sundsvall är år 2021. I Sundsvallsregionen ingår en framtida funktionell arbetsmarknadsregion där Sundsvall är ett nav och motor för utveckling. Vill du läsa mer om målbilden kan du ta del av den i sin helhet.

Målbild för Sundsvall 2021, illustration

RIKARE

RIKARE är Sundsvalls hållbara tillväxtstrategi. Den beskriver prioriterade vägval för hur Sundsvalls kommunkoncern ska nå målbilden. Strategin syftar till att få en samsyn och samverkan mellan alla kommunens verksamheter så att vi blir framgångsrika att nå uppställda mål. RIKARE är en gemensam plattform att utgå från och står bokstavligen för sex olika strategiområden.

RIKARE – hållbar tillväxtstrategi till år 2021

RIKARE-filmerna ingår som en del i en utbildning om hållbar tillväxt och är uppdelade i nio teman. Här kan du se alla filmerna i sin helhet:

Livsmiljöanalysen är en uppföljning av Sundsvalls strategi för hållbar tillväxt och ger en beskrivning i Sundsvall utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Hållbart-Sundsvall-livsmiljöanalys-2016

Livsmiljöbarometern – hur mår Sundsvall?

I Livsmiljöbarometern samlar vi in och visar information om vår hälsa och miljö. Ta en titt och följ utvecklingen inom bland annat folkhälsa, avfallshantering och trafik. Barometern är uppdaterad med senast tillgängliga data om avfall, energi, föroreningar och trafik. Övriga nycketal uppdateras löpande.

Mät dina avfallsmängder på Mitt Sundsvall

Se mätare över dina egna och ditt områdes avfallsmängder. Du kan även jämföra dig mot andra hushåll i kommunen. Visste du att en genomsnittsvilla sparar idag 925 kr per år på att sortera ut sitt matavfall?

Mitt Sundsvall

Vill du veta mer eller anmäla intresse för sortera matavfall, titta på Rekos webbplats.

Vill du veta mer?

Andra sidor på sundsvall.se

Klimat, miljö och hållbarhet

Kontakt

Eva-Marie Blusi Tyberg Ekoekonomistrateg

Sofie Eriksson Miljöstrateg

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.