Bygg- och exploateringskarta, webbkarta

Sundsvalls kommun har tillsammans med andra kommuner i länet tagit fram en interaktiv karta.

Den interaktiva kartan visar detaljplaner, fastighetsgränser riksintressen och annan geografisk information.

Kartbild över bygg och exploateringskartan

Genom att söka på en adress eller fastighet kan du få en bra överblick över vad som gäller för en fastighet. Om du till exempel funderar på att bygga ska du själv kunna ta reda på vilka möjligheter och begränsningar som finns.

I kartan finns möjlighet att rita, mäta och göra utskrifter.

Kontakt

Anna Kårén GIS-ingenjör

060-19 13 57

Lantmäterikontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.