Befolkningsprognos

Diagram som visar befolkningsutveckling för Sundsvalls kommun. År 2006 till år 2015 faktiskt utveckling med prognos till år 2035. År 2021 antas befolkningen uppgå till cirka 101 450 personer.

Befolkningsprognos 2016-2035

Den senaste befolkningsprognosen för Sundsvalls kommun visar att invånarantalet kommer att uppgå till 104 220 personer år 2035 och att målbilden om 100 000 personer kommer att passeras någon gång under år 2019. Jämfört med befolkningsprognoser från år 2014 och år 2015 antas befolkningen öka i en snabbare takt de närmaste åren vilket gör att målbilden antas uppnås tidigare jämfört vad tidigare års prognoser förutspått. Anledningen tillskrivs främst den ökade invandringen till kommunen. Prognosen bygger i huvudsak på antaganden om den genomsnittliga utvecklingen inom ett antal områden de senaste åren. Därför ska den heller inte tas för en absolut sann bild av den utveckling Sundsvalls kommun står inför. Men den kan ge en fingervisning om hur den utvecklingen kan komma att se ut.

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2016-2035

Andra webbplatser

Befolkningsprognos för riket, SCB

Kontakt

Gabriel Lundgren Samhällsanalytiker

060-19 16 94

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.