Medelpadsarkiv

Är du intresserad av lokalhistoria och släktforskning? Här kan du spendera timmar med våra arkiv och databaser.

Medelpadsarkiv är ett centrum för den lokalhistoriska forskningen i sundsvallsdistriktet. Här hittar du arkiv, databaser och andra hjälpmedel.

 • Databaser med släkt- och lokalhistorisk anknytning
 • Arkiv från Sundsvalls stad och landskommuner
 • Arkiv från Medelpads föreningsliv
 • Person- och gårdsarkiv
 • Lokaltidningar på mikrofilm

Sök mer lokalhistoria i Sundsvallsminnen

En ansökan om bidrag från Nödhjälpskommitténs arkiv. Det står "Undertecknad som fodd 1842 och nu genom Sundsvals branden förloratt en stor del av mina tillhörigheter anhåller nu hos ärade nödhjelpskumite om något Bidrag snarast Johan Fröding" Noteringar på ansökan: 25 kr till hustrun, 4 barn, bott i (oläsligt) gård

Ansökan om bidrag från Nödhjälpskommitténs arkiv. Källa: Sundsvalls kommunarkiv

måndag-fredag klockan 10.00-16.00

Extraöppet

lördag 22 oktober klockan 11.00-15.00
lördag 12 november klockan 11.00-16.00 (Vidöppet på Arkivens Dag)

Helgöppettider

fredag 4 november klockan 10.00-15.00

Familj, 1953

Arkivens dag på temat: Välkommen hem! Foto: Paul Lindgren, Sundsvalls museum

Vidöppet på Arkivens dag
12 november 2016 klockan 11.00-16.00

Släktforskningens dag
18 mars 2017 klockan 11.00-15.00

Forskarsal

I Medelpadsarkivs forskarsal studerar du arkivhandlingar som du lånar av oss eller via fjärrlån. Vi har dessutom ett flertal datorer där du har tillgång till databaser med släkt- och lokalhistorisk inriktning.

Centralarkiv

Kommunala handlingar från 1965 och framåt finner du i kommunens centralarkiv i kommunalhuset.

Medelpadsarkiv har en stor mängd register och mikrofilmer. Du kan även söka i olika databaser som rör lokalhistoria och släktforskning.

Databaser och register på Medelpadsarkiv

 • ArkivDigital: Kyrkböcker, bouppteckningar, mantalslängder, militära rullor m. m.
 • Begravda i Sverige 2, 6,4 miljoner begravda på närmare 3000 kyrkogårdar.
 • Emibas: Emigranter från mer än 2 300 församlingar, omkring tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige.
 • Emigranten: Innehåller flertal databaser med bl a namnen på ca 1,4 miljoner utvandrare vilka emigrerat över svenska hamnar. Här finns uppgifter om deras ressällskap, hemorter, ålder, destinationer och emigrationstid.
 • Familjeregister för Medelpad.
 • Folkbokföringen 1970, 1980.
 • Folke Bernadottesamlingarna
 • Gamla stan under 750 år.
 • Indiko: Innehåller uppgifter ur 1800-talets kyrkböcker för Sundsvalls stad och sexton kringliggande församlingar. Det är också möjligt att söka direkt i de olika källorna och att återskapa sidor ur dessa.
 • Klara, Stockholm: En databas över boende i stadsdelen Klara 1878-1926.
 • Kungsholmen, Stockholm: Artiklar, bilder, register, kartor, film.
 • Ljustorpsbor 1500-1800.
 • Rotemannen. Innehåller 4,7 miljoner poster ur Rotemansarkivet mellan 1878-1926. Stockholms stad utom övre Norrmalm, Vasastan och Bromma.
 • Smed-skivan 2011: Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet.
 • Sockenskivor med familjeregister för Sättna, Torp, Tynderö.
 • Svenska ortnamn 1999: Innehåller 403543 ortnamn i Sverige.
 • Sveriges dödbok 1901-2013: Innehåller en varierande grad av persondata om de människor som avlidit i Sverige under den angivna tiden.
 • SVAR: Ger tillgång till kyrkböcker, folkräkningar, register mm.
 • Söder i våra hjärtan: En databas över stadsdelen Söder i Stockholm 1870-1930. Här finns personuppgifter, kartor, artiklar och fotografier.

I våra hyllor kan du ta del av många olika register och några pärmar med mikrokort. Det mesta är koncentrerat till Medelpad men en del handlingar rör hela Västernorrland. Vi har även de lokala tidningarna på mikrofilm.

Förteckning över mikrokort, mikrofilmer och register.

Kontakt

Medelpadsarkiv

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Öppettider

måndag-fredag klockan 10.00-16.00

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.