Konkreta verktyg för kommunens chefer

Hälsoprojektet Hållbart arbetsliv erbjuder chefer i Sundsvalls kommun fyra dagars kompetenshöjning inom hälsofrämjande organisation och ledarskap.

Verktyg och metoder som tas fram under utbildningsdagarna kommer att ingå i framtida ledarskapsprogram i Sundsvalls kommun.

 

26 januari 2017. TEMA HELHETSSYN. Hälsofrämjande organisation och ledarskap.

5 april 2017: TEMA ÖPPENHET. Kommunikativt ledarskap

25 oktober 2017. TEMA ÖPPENHET. Jämställdhet och mångfald

26 januari 2018. TEMA MOD. Mitt eget ledarskap

 

Förutom fyra dagars kompetenshöjning i hälsofrämjande ledarskap och organisation erbjuds:

Skuggning

Studiebesök i annan kommun för att skugga en kollega vars verksamhet arbetat framgångsrikt inom något av områdena hälsa, arbetsmiljö eller jämställdhet.

Health Promotion Master Class

Tvådagars utbildning i hälsopromotion av expertis från Nederländerna.

Läranderesa Nederländerna

Studiebesök i Nederländerna för att ta del av innovativa arbetssätt, verktyg och metoder hos särskilt utvalda företag och organisationer.

Kontakt

Filippa Önblad Projektledare

070-559 59 08

Annica Lidström Projektkoordinator

070-180 55 62

Olof Axelsson Kommunikatör

070-648 06 26

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.