Filmer från utbildningsdagen 26 januari

Utbildningsdagen den 26 januari 2017 hade tema Helhetssyn, hälsofrämjande organisation och ledarskap. Se filmerna tillsammans under en APT, och använd dem som utgångspunkt för diskussioner i arbetslagen.

 

Intervju med föreläsarna Anders Lugn och Eva Ljungkvist (ca 6 min)

Avsätt några minuter till en egen tankestund kring diskussionsfrågorna nedan. Diskutera sedan i mindre grupper:
– I vilken mån är er organisation reaktiv, förebyggande eller främjande?
– Vilka förväntningar har du som medarbetare på projektet?
– Vad tror du att din chef kan bidra med i projektet?
– Vad vill du själv bidra med?

Röster från chefer och medarbetare (ca 5 min)

Flera nämner att de vill arbeta mer främjande, och några pratar om att de behöver fokusera på frågan: Hur vill vi ha det när det är som bäst?
Du som var med på dagen, berätta gärna om de olika hattarna(!). Vilken färg brukar ni själva gå med, och varför i så fall?

Kommunalrådet Peter Björk om Hållbart arbetsliv (ca 1,5 min)

Han stod för avstampet den här första utbildningsdagen, och har stora förhoppningar om vad projektet kan leda till.

Vad händer nu? (ca 2 minuter)

Intervju med Anna-Karin Johansson (projektledare) och Filippa Önblad (administratör).

Kontakt

Filippa Önblad Projektledare

070-559 59 08

Annica Lidström Projektkoordinator

070-180 55 62

Olof Axelsson Kommunikatör

070-648 06 26

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.