Slutmålning av Sundsvallsbron

Sundsvallsbrons sista delar målas om och beräknas vara klart 31 juli.

Hänvisning till ett körfält

Från måndag morgon 22 maj kommer trafiken i södergående riktning hänvisas till ett körfält, hastigheten sänks till 70 km/h och det finns risk för köbildning under rusningstid.

Omledning för gående och cyklister

För att kunna utföra slutmålningen behöver gång- och cykelvägen på bron användas som arbetsområde. Under arbetsperioden kommer därför gående och cyklister att få en tillfällig gång- och cykelväg i körfältet närmast in mot staden, en sträcka på ca 500 meter.

Precis som förra året byggs ett mobilt väderskydd som flyttas allt eftersom arbetet fortskrider. Det är viktigt att arbetet med bland annat blästring och målning sker i en torr miljö.

Breda transporter hänvisas till Timmervägen

Vägbredden på bron blir 3,5 meter. Breda transporter som ska köra söderut och kräver bredare körbana än 3,5 meter hänvisas via Timmervägen. Digital skylt på E4 i höjd med Skönvik strax norr om Birsta kommer informera om den begränsade vägbredden.

Kontakt

Trafikverket (om målningsarbetet)
Björn Sjölund, byggledare, 070-535 01 71, bjorn.sjolund@trafikverket.se

Ramudden (omledning breda transporter)
Lars Bäckström, 070-329 47 81.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.