Problem med skyltar vid infarterna till Sundsvall

Just nu har vi problem med infartsskyltarna efter E4, E14 samt vid Gärdehov.

Infartsskylt efter E4

Infartsskylt E4 norr Foto: Roger Andersson

Vi har tyvärr blivit tvungna att släcka ner de infartsskyltar som välkomnar alla till Sundsvall. Gällande skylt vid Skönviksbacken så kommer denna att vara tänd ibland och då med  gammal information, detta för att komma åt skylten för att felsöka och testa skylten eftersom. Vi hoppas att ha alla skyltarna uppe och fungerande som vanligt igen inom kort.

Kontakt: Roger Andersson, telefon 060-19 12 57 eller roger.andersson@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.