Infart till Sjögatan leds om via Storgatan

Från måndag 13/2 till slutet av mars stängs Sjögatan av för infart från väg 562 (gamla E4).

Infart till Sjögatan från väg 562 leds om via Storgatan i samband med MittSverige Vatten & Avfalls ledningsarbeten i området. Följ omledningsskyltar (orange skyltning).

För mer information om MittSverige Vatten & Avfalls projekt: www.msva.se/strandgatan eller www.sundsvallvaxer.se/strandgatan.

Omledning Sjögatan

Foto: Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.