Begränsad framkomlighet på väg 562 (gamla E4) i höjd med kasinot

Från söndag 9 april klockan 12.00 fram till månadsskiftet maj-juni blir det begränsad framkomlighet på väg 562 (gamla
E4) i höjd med kasinot.

MittSverige Vatten & Avfall korsar väg 562 med dagvattenledningar och framkomligheten begränsas till två körfält i anslutning till arbetsplatsen. In och utfart till västra och östra Storgatan stängs av. Omledningen omfattar fordons-, gång- och cykeltrafik. Följ omledningsskyltar (oranga skyltar).

Tänk på att planera när och hur du reser, så kommer du lättare fram.

Vänligen respektera hastighetshetsbegränsningen förbi arbetsplatsen.

Läs mer på: www.msva.se/strandgatan

Kartor som beskriver omledningen: Trafikomledning etapp 1 och  Trafikomledning etapp 2

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.