Gifter i fisk och skaldjur

En del fisksorter kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som dioxiner, PCB:er och kvicksilver.

Råd om fisk och skaldjur

Det är Livsmedelsverkets om är ansvariga för miljöfrågor inom livsmedelsområdet. En del  fisksorter kan innehålla miljögifter, såsom kvicksilver, dioxiner PCB (polyklorerande bifenyler). Barn, gravida, ammande och personer med försvagat immunförsvar är mer känsliga för dioxin och PCB och bör enligt Livsmedelverket begränsa sin konsumtion av fisk med höga halter. Mer information hittar du här:

Skicka in prov på fisk

Vill du veta om fisken du fångat innehåller miljögifter? Du kan då skicka in fisken för provtagning hos SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt):

Cesium i fisk

Miljökontoret tar inte längre emot fisk för mätning av cesiumhalt. De senaste mätningarna visar att cesiumhalten är så låg att den inte längre utgör en hälsorisk. Mer information hittar du här:

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.