Miljöföroreningar i fisk

Östersjön, älvarna och insjöar i Västernorrland är påverkade av föroreningar från olika verksamheter samt från luftnedfall.

Det innebär att även fisken som vi fångar kan innehålla förhöjda halter av miljöföroreningar.

Råd till dig som äter fisk

Det är nyttigt att äta fisk men en del fisksorter från bland annat Östersjön och dess älvar samt insjöar kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som till exempel dioxiner, PCB och kvicksilver.

Du som fångar eller äter fisk från vår region (till exempel abborre, gädda, gös och lake samt strömming och vildfångad lax och öring) kan följa Livsmedelsverkets råd för att undvika att få i dig för höga halter av miljöföroreningar. Barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder är mer känsliga för miljöföroreningar och därför finns särskilda råd för dem. Några av de råd som särskilt berör vår region kan sammanfattas så här:

  • Barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder rekommenderas att inte äta fisk som kan innehålla dioxin och PCB oftare än 2-3 gånger per år, det gäller till exempel vildfångad strömming och lax. Övriga bör inte äta sådan fisk mer än 1 gång i veckan.
  • Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar rekommenderas att inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver mer än 2-3 gånger per år, det gäller till exempel abborre, gädda, gös och lake. Övriga bör inte äta sådan fisk mer än 1 gång i veckan.

Råd om fisk och skaldjur, Livsmedelsverket.

Cesium i fisk

Miljökontoret tar inte längre emot fisk för mätning av cesiumhalt. De senaste mätningarna visar att cesiumhalten är så låg att den inte längre utgör en hälsorisk. Mer information hittar du här:

Cesium i skog och mark.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.