Kommunens kemikaliearbete

Kemikalier i samhället är ett växande problem i vardagen. Vi har påbörjat vårt arbete med att ta fram en aktivitetsplan för giftfri miljö.

Regeringen har satt som mål att Sverige ska ha en giftfri miljö år 2020. Sundsvalls kommun har nu påbörjat arbetet med att ta fram en aktivitetsplan för hur vi ska göra Sundsvall till en giftfri kommun, arbetet kommer att pågå under 2016-2017.

Vårt fokus

Vårt fokus ligger på barn och ungdomar, eftersom de är känsligare för påverkan från kemikalier än vad vuxna är.

Syftet med aktivitetsplanen

Olika ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits i samhället, ska inte hota människors hälsa. Det är känt att vissa kemikalier orsakar allergier eller cancer  och vissa ämnen kan påverka våra hormoner, vilket kan öka risken för diabetes, fetma och infertilitet.

 

 

Kontakt

Sara Jacobsson Projektledare Sundsvalls Kemikalieplan

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.