Bredband på landsbygden

Bredbandsutbyggnad är en viktig del i utvecklingen av infrastrukturen. Nu vill staten att fler personer ska få tillgång till bättre bredband på landsbygden.

Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information om vilka fastigheter som behöver upplåta mark för ledningen, och vilka som äger dem. Det är också viktigt att i ett tidigt skede klargöra hur ledningen ska ägas och förvaltas, både på kort och lång sikt. Dessa faktorer avgör vilken juridisk lösning som passar bäst.

Det finns olika sätt att få tillgång till mark. Det kan ske genom frivilliga avtal mellan de parter som berörs, så kallad avtalsrättighet. Det kan också ske genom beslut av myndighet eller domstol, då kallas det för en officialrättighet. Med ledningsrätt går det alltså att få tillgång till mark genom tvång.

Bredband på landsbygden, Lantmäteriet

Du som planerar att bygga snabbt bredband på landsbygden kan få ekonomiskt stöd för projektet via det nationella landsbygdsprogrammet åren 2014-2020. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. Information om vilka regler och villkor som gäller för bredbandsstödet kan du läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Regler och villkor för bredbandsstöd, Jordbruksverket

Det är länsstyrelsen Västernorrland som handlägger och beslutar om bredbandsstöd i länet. Om du har frågor är det dit du ska vända dig.

Projektstöd för bredbandutbyggnad, Länsstyrelsen Västernorrland

Samråd med kommunen

Ett av de grundläggande villkoren för att söka bredbandsstödet är att du som sökande har ett samråd med kommunen. Syftet är att kommunen ska känna till planerna och stämma av projektet mot en eventuell kommunal bredbandsstrategi. Kommunens landsbygdsprogram, som enligt plan ska antas i kommunfullmäktige 27 september, utgör Sundsvalls kommuns bredbandsstrategi för landsbygden.

För att genomföra samrådet fyller du som sökande i en blankett från Jordbruksverket. Den hämtas enklast via länken nedan. Blanketten fylls i enligt anvisningarna och skickas till kommunstyrelsen@sundsvall.se, med en bifogad karta över projektet. Kommunen fyller i de resterande uppgifterna och skickar sedan tillbaka blanketten till dig.

Blankett för att söka samråd

Kontakt

Peter Norberg Landsbygdsutvecklare

060-19 13 34

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.