Kontaktuppgifter bygglov

Kontakta oss om du har frågor kring bygglov och anmälan.

Upplysningar om bygglov och anmälan

Skicka dina handlingar via post till:

Bygglovavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

eller lämna dem på:

Byggavdelningen på plan 4
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Har du frågor om bygglov?

Mejla gärna dina frågor till oss på bygglovavdelningen: bygglov@sundsvall.se.

Har du ett pågående ärende och vill komma i kontakt med din handläggare?

Boka en tid med oss via mejl eller telefon direkt till bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer, kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Telefontid: 13.00-14.00, måndag – fredag.

Bygglovhandläggare

Lollo Åhström
Bygglovhandläggare
Telefon: 060-19 16 03

Nina Hallin
Bygglovshandläggare
Telefon: 060-19 26 34

Anna Jermolajeva Höglund
Bygglovarkitekt
Telefon: 060-19 13 53

Administration

Telefon: 060-19 13 11

Lena Törnqvist
Upplysningar bygglov, bygganmälan.
Diarieföring, ärendeberedning, utskrift av bygglov och debiteringar.

Linda Korol
Upplysningar bygglov, bygganmälan.
Diarieföring, ärendeberedning, utskrift av bygglov och debiteringar.

Mikael Kälenmark
Upplysningar bygglov, bygganmälan.
Diarieföring, ärendeberedning, utskrift av bygglov och debiteringar.

Byggnadsinspektörer

Jonny Bokestig
Byggnadsinspektör
Telefon:
060-19 19 60

Tommy Suokas
Byggnadsinspektör, fukt och inomhusmiljö
Telefon: 060-19 84 25, 070-371 29 33

Susanna Åström
Byggnadsinspektör
Telefon: 060-19 13 87, 073-270 56 36

Avdelningschef

Leif Nilsson
Tillförordnad avdelningschef
Telefon: 060-19 18 62

Ritningsarkiv

Telefontid: 13.00-14.00
Telefon: 060-19 13 11

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 13-14, måndag-fredag

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.