Avgifter och taxor för bygglov

Avgifter och taxor för bygglov beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige.

Plan- och bygglovtaxan gäller från 1 juli 2011 och den beslutades av Sundsvalls kommunfullmäktige 2011-06-20 § 217.

Avgifter och taxor

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 13-14, måndag-fredag

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.