Trygga Sundsvall

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är.

 

Tillsammans gör vi Sundsvall tryggare

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg oavsett vem man är och var man är. Därför gör vi en rad olika saker för att öka tryggheten i vår kommun. Vi har delat in kommunen i 14 områden där varje område har sin egen trygghetsgrupp. Med i grupperna är bland annat poliser, anställda på fritidsgårdar, rektorer, fastighetsägare, företagare och föreningar. Trygghetsgruppernas arbete handlar om allt från att konkret komma med förslag på förändringar i miljön, till att vara på plats i olika delar av kommunen och möta och diskutera med människor.

Grannsamverkan, levande mötesplatser och bygga nätverk är självklara inslag. Trygghetsgrupperna bjuder också in till trygghetsvandringar för att kartlägga tryggheten i sina områden.

Idén med Trygga Sundsvall är att samverka och med engagemang få fler att känna sig delaktiga. I grunden handlar det om att involvera människor i deras vardag. Bara att lära känna och förstå varandra lite bättre gör stor skillnad.
tryggasundsvall_folder
Tigrinja-trygga-sundsvall
Sorani-trygga-sundsvall
Somaliska-trygga-sundsvall
Ryska-trygga-sundsvall
Persiska-Dari-trygga-sundsvall
Finska-trygga-sundsvall
Engelska-trygga-sundsvall
Arabiska-trygga-Sundsvall

Trygghetsrådet arbetar med långsiktiga och strategiska frågor som rör hela kommunen.

I rådet ingår är ett 10-tal personer, bland annat chefer från Kultur & Fritid, Barn och utbildning, Socialtjänsten och Polisen.
För kontakt med Trygghetsrådet ring eller e-posta Helen Otterström 060-19 15 44

Trygghetsrådet träffas fyra gånger per år för att:

  • göra handlingsplan för det strategiska trygghetsarbetet
  • följa och revidera handlingsplanen

Trygghetsrådet och trygghetsgrupperna träffas

1-2 gånger om året träffar trygghetsrådet de lokala trygghetgrupperna för att få en gemensam bild av tryggheten i hela kommunen.
Träffarna ska också bidra till att bygga upp nätverk och kunskap.

Kontakt
Anders Hagman
Telefon: 070 593 69 32

Centrum Trygghetsgrupp Handlingsplan 2016

Sundsvall, busstation

Foto: Malin Byström

 

Kontakt
Per Backberg
Telefon: 070 190 36 51

Nacksta Handlingsplan 2016

Handlingsplan Nacksta 2017

Kontakt
Roger Norrman
Telefon: 070 214 39 75

Skönsberg Handlingsplan 2016

Handlingsplan Skönsberg 2017

skönsberg

Foto: Sundsvalls kommun

Ett projekt som leds av kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun. Samarbetspartner är Mitthem, Skönsbergs trygghetsgrupp, Junis (IOGT_NTO), Granlo BK mfl.
brobyggarna-projektbeskrivningskonsbergs

brobyggarna-vill-du-vara-en-del-i-ett-aktivt-skonsberg

Mer information finns på: facebook Skönsbergs Brobyggarprojekt

Kontakt

Helen Otterström Trygghetssamordnare

060-19 15 44

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.