Anhörigstöd i form av avlastning och avlösning

Är du anhörig till någon som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk behöver ditt stöd i vardagen?

Vill du ansöka om, eller få råd kring mera stadigvarande och behovsprövade stödinsatser? Då ansöker du via blankett eller genom att ringa socialtjänstens mottagningsgrupp. När vi fått din ansökan tar vi kontakt med dig och bokar en träff för att samtala om dina behov. Därefter gör  handläggaren en bedömning och fattar ett beslut som visar om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Du kan till exempel ansöka om:

 • Avlösning av hemtjänsten
 • Ekonomisk ersättning (använd rutan ”Annat” på blanketten)
 • Vistelse på korttidboende eller växelvård för den vårdbehövande
 • Ekonomisk ersättning – kontantbidrag
 • Vistelse på aktivitetscenter (tidigare kallat dagvård) för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Ger möjlighet till social samvaro och stimulans genom olika aktiviteter under dagtid
 • Växelvård – Vistelse på korttidsplats i ett äldreboende för den vårdbehövande

Ansökan om insats i äldreomsorgen – blankett

Tillfällig avlösning av anhörigstödjare 

Om du behöver bli avlöst några timmar under en vardag för att uträtta ärenden, hälsa på någon eller bara få koppla av en stund finns möjlighet till avlösning i hemmet via anhörigstödjarna. Tillfällig avlösning är kostnadsfri. Kontakta anhörigstödjarna vid Anhörigcenter.

Behöver du mer regelbunden och stadigvarande avlösning kan du ansöka om det hos socialtjänstens mottagningsgrupp för äldre och funktionsnedsatta. 

Avlösning vid anhörigstödsboende

Om du som anhörig behöver några dygns egen tid, kan du boka avlösning i form av anhörigstödsboende för den vårdbehövande i 1-14 dygn. För denna form av avlösning behövs ingen behovsprövning. 

Meddelande kan också lämnas via Mottagningsgruppen telefon.

För personer med demenssjukdom: 

 • Solgården i Indal,
 • Ljustagården i Ljustadalen
 • Skottsundsbacken i Njurunda.


För övriga: 

 • Rutsgården i Liden

Anhörigstödsboende kan bokas vid flera tillfällen, men endast för en period i taget. För avlösning vid anhörigstödsboende betalar du endast matkostnad. 

 

Vill du ansöka om, eller få råd kring mera stadigvarande och behovsprövade stödinsatser?

För stadigvarande, regelbunden avlösning – kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp:

Du kan också ansöka om:

 • Ekonomisk ersättning – kontantbidrag
 • Vistelse på aktivitetscenter (tidigare kallat dagvård) för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Ger möjlighet till social samvaro och stimulans genom olika aktiviteter under dagtid
 • Växelvård – Vistelse på korttidsplats i ett äldreboende för den vårdbehövande

Andra webbplatser

Anhörigwebben
Anhörigas riksförbund
Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Kontakt

Anhörigcenter

Anhörigcenter
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Inger Enheim Områdeschef

073-275 36 00

Ann-Sofie Torstensson Anhörigstödjare

060-19 84 76, 073-271 86 01

Isabelle Sjödin Anhörigstödjare

060-19 84 76, 073-275 62 34

Anhörigstödsboende

060-19 28 38

Socialtjänsten
851 85 Sundsvall

Öppettider

Mån-fre under kontorstid, från och med 1 mars 2011 kl 10.30-11.30

Socialtjänstens mottagningsgrupp för äldre och funktionsnedsatta

060-19 25 50

Norrmalmsgatan 4

Öppettider

Telefontider: vardagar 08.30-12.00, onsdagar stängt

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.