Aktuell skidspårspreparering

När ett spår är preparerat uppdateras det på den här sidan, direkt från spårprepareraren. Du kan även ladda hem en app för att hålla dig uppdaterad.

Vid Friluftscentrum Södra Berget preparerar vi både för skate och klassiskt – dessa spår måste du köpa spårkort till – alla andra skidspår i kommunen är fria att åka i.

Södra spårområdets elljusspår

Data om aktuell spårstatus läggs ut när skidsäsongen startar

Spår Spårad Längd
Röd 2,5 km
Hotellslingan 3 km
Ängen – NTO – Sidsjön 10 km
Sidsjön runt 3 km
Nackstaspåret 3 km

Södra spårområdets övriga skidspår

Data om aktuell spårstatus läggs ut när skidsäsongen startar

Spår Spårad Längd
Oranga 5:an 5 km
Gula 5:an 5 km
Grön / Vit 7 km
Grön 10 km
Ängen – Sidsjön (Blå kryss) 4,5 km
Sten Nyhlens slinga 3 km
Sidsjön – Fågelberget – NTO 8 km
Sidsjön – Medskogs – Svanäng – Kolsta 16,5 km

Spåravgifter

Spåravgifter på Södra Berget
Dagkort
köper du i spårkortsautomaten placerad intill omklädnings- och duschbyggnaden vid parkeringen.
Säsongskort köper du i Raststugan vid Friluftscentrum på Södra Berget, Turistbyrån vid Stora Torget eller via www.visitsundsvall.se.
Entré till omklädning och dusch köper du i Raststugan.

Spårkort

Uppe på Södra Berget preparerar vi både skate och klassiskt – dessa spår måste du köpa spårkort till – alla andra skidspår i Sundsvalls kommun är fria att åka i. Dagkort köper du i Raststugan vid Friluftscentrum eller som säsongskort i Raststugan, via Visit Sundsvall.
Säsongskort för medlem i någon av skidklubbarna köper du hos respektive skidklubb.

Spåravgifter

Barn
0-7 år
Ungdom
8-19 år
Vuxen
från 20 år
Företag/Fritidsklubb
Dagkort gratis 30 kr 30 kr
Säsongskort gratis 175 kr 350 kr
Säsongskort
medlem*
gratis 30 kr 200 kr
Paketpris
11 kort
3 500 kr

* Medlem i någon av de sju föreningar som är verksamma i kanonspåren

Avgifter dusch och omklädning

1 st entré/engångskod   25kr
5 st entré 100kr
10 st entré 200kr
Säsongskort 350kr

1st entré/engångskod är lika med att du kommer in i dusch- och omklädnings-byggnaden före och efter aktivitet under samma dag.

Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer och gäller under hela dygnet.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen.

Norra spårområdets elljusspår

Data om aktuell spårstatus läggs ut när skidsäsongen startar

Spår Spårad Längd
Ryggisspåret, Norra Berget 2,1 km
Bosvedjan 2 km
Hulispåret, Granloholm 4 km

Norra spårområdets övriga skidspår

Data om aktuell spårstatus läggs ut när skidsäsongen startar

Spår Spårad Längd
Huli – Sticksjö – Ryggisspåret 4 km
Huli – Bosvedjan gul (Via Klökanvägen) 6,2 km
Huli – Bosvedjan (Via Åkerigrus) 3,1 km
Huli – Bosvedjan (Grön/Blå) 3,3 km

Det finns flera skidspår i kommunen som sköts av föreningslivet, aktuell skidspårspreparering för dessa kan du finna via olika länkar här under.

Spår Spårinformation Längd Belysning
Stöde  Ja
Liden  Ja
Indal  Ja
Kovland  Ja
Norrhassel  Ja
Fiskdammen, Kvissleby  Ja
Njurunda  Ja
Alnön  2,5 km  Ja
Skönviksberget  Ja
Stockvik  Ja
Matfors  Ja
Lucksta  Ja
Holm
Nedansjö Ja

App för aktuell skidspårspreparering

Via din mobil kan du kostnadsfritt ladda ned en app för att se aktuell skidspårspreparering direkt i mobilen och till exempel var toaletter finns.
Aktuell skidspårspreparering för mobil, Track4Outdoors

Vädret på plats

Mätpunkten för denna information är vid sekretariatstornet på Ängen vid Friluftscentrum där själva mätstationen sitter.
Väder just nu vid Friluftscentrum Södra Berget

Raststugan

Öppet dagligen 11.00-16.00, här kan du fika och värma dig.
Raststugan vid Friluftscentrum

Belysning i spåren

Alla elljusspår i Norra och Södra spårsystemet är tända till 23.00.
Belysningen tänds 06.00 på morgon och släcks när det blir ljust.

Kontakt

Friluftscentrum Södra Berget Raststugan

Öppettider

Måndag-söndag 11.00-16.00

Fritidsinformation Information om din fritid

Kulturmagasinets reception

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-18.00
Lördag-söndag 11.00-16.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.