www.sundsvall.se använder kakor (cookies). Klicka OK om du godkänner att kakor lagras på din dator.   OK     Om kakor

Att lämna anbud

Checklista för att lämna anbud till Sundsvalls kommun. Vi uppmanar alla att sända in elektroniska anbud och att lämna in anbudet i tid.  

Bevaka aktuella och kommande upphandlingar via vår allmänt tillgängliga databas för upphandlingar - www.e-avrop.com. Om du vill lämna elektroniska anbud måste du registrera ett konto i  e-avrop. Det kostar ingenting. Läs mer under fliken "Lämna e-anbud".

 

Checklista

  1. Hämta förfrågningsunderlaget från annonsen som finns här i E-avrop
  2. Gå igenom underlaget. Ställ frågor i god tid om något är oklart.
    Frågor och svar under anbudstiden.
  3. Kontrollera att den information som vi begärt in verkligen finns med i ditt anbudssvar. Följ gärna ordningen i förfrågningsunderlaget och undvik att lämna information som vi inte efterfrågat. Alla skall-krav som är angivna i förfrågningsunderlaget måste du som företagare uppfylla, annars medför det att ditt anbud förkastas.
  4. Använd svarsblanketter om dessa finns med i förfrågningsunderlaget.
  5. Lämna alltid in anbuden i god tid. Vi kan inte hantera för sent inkomna anbud. Det inte är möjligt att komplettera anbudet i efterhand. Därför är det viktigt att du besvarar alla frågor.

Att lämna elektroniska anbud, e-anbud

För att lämna ett elektroniskt anbud på nätet behöver du ha ett konto i e-avrop . Så här gör du för:

Du kan kontrollera ditt anbud

Genom att logga in på www.e-avrop.com kan du kontrollera dina anbud. Klicka på Mina anbud och gå sedan vidare till det aktuella anbudet. Statusen framgår av inlämningssidan.

Kvitto vid leverans

Med e-anbud får ni som anbudsgivare ett kvitto på att anbudet är levererat. Ni behöver aldrig vara osäkra på om anbudet nått fram i tid. Det elektroniska anbudet kan garanterat inte öppnas innan anbudstiden gått ut eftersom det är krypterat, signerat och har ett tidlås som garanterar detta.

Kontakt

Addera upphandling
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall
060-19 14 70