Dags att sätta betyg på Sundsvalls kommun!

Just nu pågår medborgarundersökningen för fullt. Är du en av 1 600 sundsvallsbor som är utvald att delta?

Totalt är 1 600 sundsvallsbor slumpmässigt utvalda att delta i medborgarundersökningen som Statisktiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av oss. Du kanske är en av dem. I så fall tackar vi från kommunen dig på förhand!

Vad handlar frågorna om och varför ska jag delta?
Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva på och om vår service. Vi är intresserade av din uppfattning. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i Sundsvalls kommun och du hjälper till att beskriva hur medborgarna verkligen ser på kommunen. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten.

Viktiga datum
Sista dag för att skicka in enkäten med post är den 24 oktober och sista dag för att besvara webbenkäten är den 27 oktober klockan 13:00.

Läs gärna mer om undersökningen

Till Statistiska centralbyråns hemsida 

 

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.